חקירה כמותית של ההתפתחות הדינמית של סביבת הקרינה בקרבת כדור הארץ

ד"ר יורי שפריץ
אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס, MIT,
המכון לטכנולוגיה ומדע של סקולקובו

The Van Allen radiation belts consist of energetic electrons and ions at energies above 100 keV trapped by the Earth’s magnetic field. These very energetic particles may be harmful to satellite electronics and humans in space. In particular, relativistic electrons are responsible for the deep dielectric charging in sensitive electronic components and cause frequent satellite failures and operational problems. Multiple satellite measurements provide a vast amount of data to develop accurate specifications of the space radiation environment for the aerospace engineering applications. However, different satellite measurements with various observational errors need to be combined to develop the dynamic models that depend on the solar cycle phase. Assimilation of this Big Data can be achieved by using modified Kalman filtering with the Versatile Electron Radiation Belt (VERB) model.
VERB code predictions also show that during solar superstorms, heating energetic particles may become very efficient at distances less than three Earth Radii, which can significantly increase the near-Earth radiation hazards and may be devastating for the near-Earth orbiting satellites. Detailed simulations show that such superstorms may increase the radiation hazard in the inner radiation zone by a factor of 10, and such an increase will persist for up to 5 years.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 22-10-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, חדר 165, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Quantifying dynamic evolution of the near-Earth radiation environment