חיזוי ומניעת התנגשויות בחלל

אלעד דננברג
עבודה לקראת תואר דוקטור תחת הנחייתו של פרופ"ח פיני גורפיל
התכנית הטכניונית למערכות אוטונומיות
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Spacecraft formation and cluster flight control have seen growing interest in the last decade. However, the problem of finding the optimal debris collision avoidance maneuver for a member of a cluster has received little attention. Our work explores novel optimization methods supporting the calculation of a debris evasive maneuver for a satellite which is a member of a cluster. These include an improvement to the calculation of Time of Closest Approach (TCA), a new method for calculating the maximum distance between orbiting objects and improvements to the calculation of optimal debris avoidance maneuvers.

הסמינר יינתן באנגלית

רביעי, 06-07-2016, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Satellite Collision Awareness and Avoidance