סיפורי חברות סטארט-אפ, הרצאה #3: "שימוש באנטנה נפרשת בלווינים לצורך הגדלת קצב תקשורת"

ד"ר רז יצחקי
NSLComm

By changing the norm for Geostationary (GEO) and Lower Earth Orbit (LEO) satellite manufacturers’ antenna fabrication technology, incorporating NSLComm’s transformational product will increase bandwidth on NanoSats and GEOs by a factor of ten (for GEO) and one hundred for (LEO) while providing a cost-effective and rocket-storage optimized solution.

NSLComm expandable antenna for satellite communications

NSLComm (NSL) provides satellite manufacturers with unprecedented large aperture expandable antennas for satellite communications. With advancements such as designing and incorporating an adaptive corrective and pattern shaping sub-reflector and shape memory polymer reflectors, NSL creates lightweight expandable antennas. These are of a compact volume when stowed during launch, permit for continual beam control and shaping and provide very high throughput satellite (VHTS) bandwidth performance.  Key benefits include higher bandwidth and power for extremely fast internet, Ultra High Def (4K) video support, in-flight connectivity, LEO to GEO comms, and more. NSL solution provides a lower price per bit to the end-user and market growth for the provider.

NSLComm Logo

.

הסמינר יינתן בעברית

שני, 21-05-2018, 16:00 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Start-Up Stories, Lecture #3: "Revolutionizing Satellite Communication by Using Expandable Antennas" – NSLComm