אינטרפרומטריית עוצמה באמצעות ננו-לוויינים אוטונומיים

קורל מורנו-הירשפלד
עבודה לקראת תואר מגיסטר בתכנית הבין יחידתית למע' אוטונומיות ורובוטיקה, תחת הנחייתם של פרופ"ח פ. גורפיל וד"ר א. ריבק
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Stellar intensity interferometer (SII) has several distinct advantages over the Michelson stellar interferometer (MSI): accuracy and stability demands of the telescope position are lower by about five orders of magnitude, which enables measuring large baselines (mutual distances) and therefore get a higher resolution. Finally, low quality optics is sufficient. A major disadvantage of SII is its lower sensitivity, which means that longer integration times are required in order to get signal to noise ratio as in MSI.

Space-borne SII based on the nano-satellites is the next step. Such a system would offer much larger baselines than those made ​​possible on earth, i.e. improved resolution by several orders of magnitude. In addition, one can obtain much longer integration times, measure at wavelengths that are blocked by the atmosphere and flexibility in telescopes positioning.

The research goal is to develop the first autonomous space-borne SII. The interferometer will consist of three nano-satellites. Each nano-satellite will carry a telescope, which collects light into a photomultiplier detector and a transmitter to send the detector output to a ground station. Then a correlation is performed digitally in real-time, and the data processed in order to calculate the angular size of the star.

This work is the first step towards such a system. We designed SII installed on nano-satellites lab models, which are aimed to work as a dynamic and autonomous system. The system is still under development, we performed static experiments and measurements in order to test the system.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 30-04-2014, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספריה, קומה ראשונה

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Stellar Intensity Interferometry using Autonomous Nanosatellites