חקירת הייתכנות והיציבות של נקודות Chapman-Jouget בתווך הומוגני דליק

אירנה מושקוביץ מקרנקו
עבודה לקראת תואר מגיסטר תחת הנחייתם של פרופ' ערן שר ופרופ"מ בני צ'וקורל
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

The progress of a homogenous combustible mixture wave can occur within two discreet combustion regimes, deflagration and detonation. According to the literature, it seems that there is no consent about the numerical value of those velocities, although the experimental conditions are the same. If we look at a burning wave (with SSSF conditions), in horizontal channel, we will find that the velocity of the mixture that should enter the channel in order to keep the wave stable, is not univalent. The range of the conservation equations solutions is a collection of intersection points between the Raliegh and Hugoniot curves. According to the classical literature, Chapman-Jouget suggested that the tangent point of those two curves determines the burning velocity in detonation and deflagration conditions.

This study examines theoretically all of those solutions, using criteria such as thermodynamic stability, mass and heat transfer and entropy growth. Trying to give a physical explanation to the great difference between the deflagration velocity determined by Chapman-Jouget and the burning velocity that was found experimentally. The mathematical solution proposed at this study, is based on the Onsager theory, which links between the entropy growths phenomena.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 21-08-2019, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Study of the Physical Feasibility and Stability of the Chapman-Jouget Points in a Homogeneous Combustible Mixture