מעבר לטורבולנטיות בזרימות גזירה הסמוכות לקיר

מיכאל קרפ
עבודה לקראת תואר דוקטור בהנחיית פרופ' יעקב כהן
הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
טכניון - מוסד טכנולוגי לישראל

Albeit great advancement, transition to turbulence continues to be an intriguing subject, challenging many researchers worldwide. The current research covers several aspects of transition – The evolution of coherent structures, such as counter-rotating vortex pairs and hairpins, observed in various transitional as well as turbulent flows is studied using a novel analytical-based numerical method for the evolution of localized disturbances in homogenous shear base-flows. A minimal element model capable of following the evolution of packets of hairpins is developed and compared successfully with experiments. Finally, an analytical model for transition via secondary instability of counter-rotating vortices in channel flow is presented. The model utilizes separation of scales between the slowly evolving base-flow and the rapidly evolving secondary disturbance to capture most transition stages using the multiple time scales method and its predictions are verified by comparison with direct numerical simulations.

הסמינר יינתן בעברית

רביעי, 15-06-2016, 16:30 (התכנסות בשעה 16:00)

כיתת הספרייה, חדר 165, קומה ראשונה.

כיבוד קל יוגש לפני תחילת הסמינר


Transition to Turbulence in Wall-Bounded Shear Flows