תפריט צד

לימודים לתואר מגיסטר (ללא תזה)

ייעוץ
לכל משתלם ימונה מנחה. המשתלם יהיה חייב באישור המנחה לגבי מקצועות הלימוד, ושאר פרטי השתלמותו.

תכנית הלימודים
התוכנית דורשת צבירת 40 נקודות, מתוכן 34 נקודות הם מקצועות לימוד. יתר שש הנקודות יוקדשו לפרויקט הסיום. על המשתלם ללמוד 6 נקודות חובה תוך 3 סמסטרים מתחילת ההשתלמות ולבחור שטח ראשי, בו יעשה את פרויקט הסיום וילמד לפחות 15 נקודות. שלושת מקצועות החובה של מגיסטר ללא תזה הם: מתימטיקה שימושית בהנדסה אווירונאוטית  (1)+(2), ושיטות נומריות בהנדסה אווירונאוטית. סטודנט שהתקבל ללימודים באחד המסלולים ללא תזה,  נדרש לקחת רק שניים מתוך שלושת הקורסים הללו.
בנוסף, יוכל לקחת עד 9 נקודות בפקולטות אחרות (באישור המנחה)  ואת יתרת הנקודות מרשימת הקורסים של הפקולטה (ברמה 086, 088). נא לעין בטופס תוכנית הלימודים.

פרויקט  הסיום
הפרויקט כולל עבודה עצמית וחיבור בכתב. במידת האפשר תינתן גם הרצאה. רצוי שיהיה בפרויקט יסוד של עצמאות מחשבתית או יסוד של סינתזה בכמה שטחים, או סקר ספרותי ביקורתי. במקרה של סקר ספרות יהיה על המועמד לעבור על חומר רב, לצמצם ולהגיש דו“ח כתוב על עבודתו. פרויקט תעשייתי הוא כיוון אפשרי אבל כיוונים יותר בסיסיים או אקדמיים אפשריים גם הם. הפרויקט יהיה בהיקף של כ-250 שעות עבודה נטו ושווה 6 נקודות. הפרויקט אינו צריך להימשך יותר מסמסטר.

הנחיית פרויקט הסיום
הנחיית המשתלמים תהיה על ידי חברי סגל הפקולטה.

סגירת התואר
תהליך סגירת התואר במסלול ללא תיזה מתבצע בשני שלבים:

א.      החלק הראשון במזכירות תארים מתקדמים בפקולטה:

עם סיום צבירת הנקודות ועדכון הציונים בתדפיס (כולל ציון הפרויקט), נא להעביר אלי:

1.      טופס פרטים אישיים מלא (נא לא למלא בכתב יד)

2.      דף שער  של העבודה (שם העבודה צריך להופיע בעברית). אם העבודה בוצעה בשיתוף עם סטודנטים נוספים יש להעביר גם את חלוקת העבודה.

3.      "טופס תכנית הלימודים" מלא, חתום על ידי מרכז תכנית ה ME

בנוסף, יש להזמין אישור מהספרייה המרכזית ע"ש אלישר על כך שאין חובת החזרת ספרים.

יש לשלוח הודעה לדוא"ל  cir@tx.technion.ac.il או  להתקשר לטלפון שמספרו 04-8292504. האישור יועבר אוטומטית למדור מסיימים.

 ב.      החומר עובר לטיפולו של מדור מסיימים בבית הספר לתארים מתקדמים.

תאריכים חשובים במשך ההשתלמות (רישום וביטול רישום, בקשות לחופשה וכד')

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology