תפריט צד

מועמדים – לימודים לתואר מגיסטר (ללא תזה)

רישום

טפסי הרישום

הלימוד במסלול ללא תזה יוביל לאחד משני התארים הבאים –

מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל (ללא תזה) – Master of Engineering in Aerospace Engineering

התואר מיועד למשתלמים בוגרי הנדסת אוירונוטיקה וחלל המעוניינים בהעמקת הידע בשטחי התמחותם על ידי לימוד מספר גדול יותר של מקצועות. בנתיב זה מומלצת השתלמות בשטח ראשי מבין השטחים הפקולטיים.

* מגיסטר להנדסה (ללא תזה)Master of Engineering

מסלול זה אמור להעניק עומק ורוחב מקצועיים ללא צורך בכתיבת חיבור מקיף. המסלול מתאים למהנדסים המעוניינים להעמיק, להרחיב ולעדכן את כישוריהם המקצועיים תוך כדי עבודתם.

תנאי הקבלה:

על מועמד המבקש להתקבל ללימודי מגיסטר ללא תזה בפקולטה לעמוד בתנאי הקבלה הטכניוניים. הוועדה ללימודי תארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להתייחס גם לדירוג של המועמד ולזמנו לריאיון אישי.

סיכום תנאי הקבלה:

התואר המוענק תנאי קבלה השלמות
מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל  

ממוצע ציונים בתואר ראשון 75 לפחות.

 

בעל תואר ראשון מפק' אחרת: תתכנה השלמות לפי שיקול דעתה של הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה.

מסטודנט בעל תואר ראשון תלת-שנתי: השלמות בהיקף של 20 נקודות לפחות, ע"פ שיקול הוועדה הפקולטית. תקנה 23.03.

מגיסטר להנדסה בעל תואר ראשון מפק' הנדסית אחרת: אין דרישה להשלמות. השלמות יכולות להידרש ע"י המנחה.

מסטודנט בעל תואר ראשון תלת-שנתי: השלמות בהיקף של 20 נקודות לפחות, ע"פ שיקול הוועדה הפקולטית. תקנה 23.03.

 

דרישות הלימוד:

על המשתלם ללמוד מקצועות בהיקף 42 נקודות (כולל 2 נק' אנגלית מורחבת)  מתוכן פרויקט סיום בהיקף של 6 נקודות.

החל מסמסטר א' (חורף) תשפ"ב כל משתלם לתואר שני (ללא תזה) יידרש ללמוד מקצוע מתמטי מהרשימה שנמצאת כאן. יש למלא את הדרישה בתוך שלושת הסמסטרים הראשונים להשתלמות.

סטודנט המבקש לעבור למסלול מחקרי (עם תזה) נדרש, לפני הגשת הבקשה, למלא את שני התנאים הבאים:

  1. לצבור לפחות 12 נקודות בממוצע ציונים של לפחות 85.
  2. למצוא מנחה ויחד איתו להגיש נושא מחקר.

דרישות השלמה בנתיב ללא תזה: 

משתלמים אשר אינם בוגרי הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל יידרשו בהשלמות ע”פ המלצת הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה.

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology