תפריט צד

רשימת מנחים ותחומי מחקר

בחיוג מחו"ל, יש להחליף את ה- (04) ב- 9724+
שםתחומי מחקרמשרדטלפון
אברמוביץ', חיים

יציבות סטטית ודינמית של מבנים דקי דופן, חומרים פיאזואלקטריים, חומרים מרוכבים שכבתיים, קריסה דינמית של מבנים דקי דופן, חומרים רבי פעילויות, טכנולוגיות ומבנים, טכנולוגיות של מבנים נבונים, מכאניקה מבנית וייצור חשמל על ידי שימוש בחומרים פיאזואלקטריים ופירואלקטריים.

אוירונוטיקה, 104(04) 829-3199 
אושמן, יעקב

שערוך אופטימאלי, היתוך מידע, ובקרה, ויישומיהם למערכות אווירונאוטיקה וחלל.
במיוחד: מערכות הנחייה, ניווט, ובקרה (GN&C); מערכות אינטרדיסציפלינאריות, כולל שערוך ובקרה במבנים גמישים, ניטור בריאות מערכות, גילוי וזיהוי תקלות, בקרת זרימה.

ליידי דייויס, 737(04) 829-3803
אידן, משה
 • שערוך ובקרה של מערכות עם רעשים לא גאוסיים
 • שיטות חדשניות לבקרת תעבורה אווירית
 • בקרה איתנה ומסתגלת עם שימושים במערכות אוירונוטיות
אוירונוטיקה, 105(04) 829-3489 
אינדלמן, ואדים
 • שיערוך והיתוך מידע במערכות מרובות חיישנים,
 • ניווט מבוסס ראייה ממוחשבת, גאומטריה רב תמונתית (multiple view geometry),
 • מיפוי ולוקליזציה במערכות רובוטיות (SLAM),
 • אופטימיזציה מבוססת מודלים גרפיים,
 • ניווט, מיפוי ושיערוך מצב מבוזר במערכות מרובות פלטפורמה (multi-robot systems),
 • שיערוך תלת מימד ותנועה (structure from motion, bundle adjustment),
 • תכנון תנועה תחת אי ודאות.
ליידי דייויס, 738(04) 829-3815 
בורקט, אלכסנדר

 תרמוכימיה של חומרים הקשורים לדלקים ואוירותרמוכימיה, הרדיקלים והיונים שלהם. יצר ובנה בסיס נתונים בינלאומי מאז 1972 בשם:
Extended Third Millenium Ideal Gas and Condensed Phase Thermodynamic Database of Pure Chemical Substances for Combustion and Air-Pollution Use with updates from Active Thermochemical Tables.
בסיס הנתונים מצוי ב <http://burcat.technion.ac.il/dir>.

ליידי דייויס 753(04) 829-3198 
בן-אשר, יוסי

הנדסת מערכות, הנחיית טילים, שיטות אופטימיזציה, הגנה נגד טילים, תורת הבקרה האופטימאלית, דינמיקה ובקרת טיסה, דינמיקה ובקרת מבנים גמישים.

אוירונוטיקה, 209(04) 829-3813 
ברקוביץ, אברהםאוירונוטיקה, 126(04) 829-3808 
ג'קובי, איאן

Fundamental physics of turbulent boundary layers, in particular the organization of coherent structures and their evolution in non-equilibrium environments; model-based control techniques for turbulent drag reduction; the use of microfluidic technologies for turbulent flow control and diagnostics.

ליידי דייויס, 756(04) 829-1685
גבעולי, דן

מכניקת המוצקים החישובית, שיטות אלמנטים סופיים, שיטות חישוביות לגלים אקוסטיים ואלסטיים, שילוב שיטות אנליטיות ונומריות, מבני חלל.

ליידי דייויס, 739(04) 829-3814 
גורפיל, פיני

אסטרודינמיקה, מערכות חלל מבוזרות, דינמיקה של לוויינים, ניווט נעזר-ראייה.

מכון לחקר החלל, 210077-887-1886
גל-אור, בנימין
גלוזמן, יגאל

תופעות במכניקת הזורמים המשלבת גישות בין-תחומיות ממערכות דינמיות, עיבוד אותות, כלי ראייה ממוחשבת, ותורת השערוך. מיקוד נוכחי: קוויטציה ודינמיקת בועות, שכבות גבול מעבר וטורבולנטיות, זרימות מנותקות, בקרת זרימה (מידול מערכת מסדר נמוך), זרימות טורבולנטיות רב-פאזית לא איזותרמיות.

ליידי דייויס, 740
גליץ, פבל
 • Acoustic metamaterials (including passive non-Hermitian materials)
 • Mechanical properties of advanced composites for aerospace structures
 • Wave propagation in periodic nonlinear magneto- and electro-elastic materials

Research positions are available for undergraduate and graduate students

ליידי דייויס, 751(04) 829-2711
גלמן, משהאוירונוטיקה, 111(04) 829-2261 
גני, אלון

הנעה רקטית, הנעת מגח ועל-מגח, שרפה, חומרים אנרגטיים, זרימות מגיבות ודו-פאזיות, בעירת מתכות ובורון, מעבר חום ומסה, זרימות בועתיות, הנעה ימית סילונית, הפקה ואחסון של מימן, הפקת אנרגיה חשמלית בתאי דלק.

הנעה רקטית(04) 829-2554
גרונוולד, ארתורליידי דייויס, 656(04) 829-3486
גרינברג, ברי

זרימות מגיבות ובעירת תרסיסים, שיטות נומריות, בטיחות נגד אש.

ליידי דייויס, 756(04) 829-2709 
דגן, יובל

זרימה חישובית, זרימות מגיבות טורבולנטיות, יציבות זרימה רב-פאזית, אנלוגיות זרימה למכניקת הקוונטים, אינטראקציות בין גלים וחלקיקים.

משרות פתוחות

ליידי דייויס, 757(04) 829-1382
דורבן, דודליידי דייויס, 747(04) 829-3805 
וולפשטיין, מיכה

תורת הזרימה, אווירודינמיקה, מעבר חום, שיטות נומריות בזרימה, זרימות טורבולנטיות, מודלים של טורבולנציה, היסטוריה של הטכניון, הפקולטה לתעופה וחלל בטכניון, תעופה.

מנהרות הרוח(04) 829-2309 
וולר, תנחום

אנליזת חוזק של מבנים; דינמיקה של מבנים; יציבות סטטית ודינמית של מבנים מרוכבים ומתכתיים; תכן ואנליזה של מבנים מרוכבים; יציבות ותגובה סטטית ודינמית של מבני כלי שייט; שיטות אל-הרס בניסויי מבנים; אנליזה של מבני חלל גמישים גדולים – סטטית ודינמית; טכנולוגיה של מערכות מבנים "נבונים"; שימושים בלוגיקה עמומה (fuzzy) לבקרת תגובת מבנים ומשטר זרימה על גופים של כלי טיס.

ליידי דייויס, 744(04) 829-3810 
ויס, דניאל

אוירודינמיקה,  זרימה ביולוגית, הידרודינמיקה, מערכות רובוטיות אוטנומיות, חקר חלל.

ליידי דייויס, 651(04) 829-3806 
זלזו, דניאל
 • מערכות דינמיות ותורת הבקרה
 • מערכות דינמיות מרושתות
 • אופטימיזציה
 • תורת הגרפים
ליידי דייויס, 755(04) 829-3196 
טמבור, יורםאוירונוטיקה, 107(04) 829-3192 
טרזיס, אלכסנדרוס
 • Interface-driven transport processes in multiphase media
 • Two-fluid flow in porous media, droplet-based microfluidics, micromodel fabrication
 • Dynamic wetting and spreading phenomena, interfacial thermodynamics
 • Wall-bounded flows, convective heat transfer augmentation, impingement jets
 • Turbomachinery aero-thermodynamics, propulsion system integration

לחץ כאן למשרות פתוחות לתארים מתקדמים

Postgraduate Opportunities – Master thesis projects:
1. Water production from thin air: Energy efficient designs for adsorption-based atmospheric water harvesting (AWH) using metal-organic frameworks (MOFs)
2. Water wicking in paper-based materials: Why temperature rises?

ליידי דייוויס 746(077) 887-2705
יודלביץ, גיל

הנדסת מערכות, תכן וייצור, תכן מערכות סרוו, תכן מערכות מכ"מ

ליידי דייויס, 745(04) 829-3816
יוסילבסקי, גיל

אווירודינמיקה של גופים וכנפיים בתנועה לא תמידית; תורות כנף אסימפטוטיות; מכאניקת הטיס; דינמיקת מסוקים; מכאניקת זורמים ותהליכי הסעה; אווירו-הידרו-דינאמיקה של בעלי חיים.

אוירונוטיקה, 208(04) 829-3240
כהן, יעקב

מחקר ניסויי, תאורטי ונומרי של תהליך המעבר מזרימה למינארית לטורבולנטית, התפתחות ובקרה של מבנים קוהרנטיים בזרימות גזירה, אי-יציבות הידרודינמית ותרמית, זרימות לא תמידיות.

ליידי דייויס, 747(04) 829-2312
לוי, ישעיהוליידי דייויס, 741(04) 829-3807 
לנדקוף, בני

חומרי מבני למטוסים ולוויינים, חומרים מרוכבים עם מטריצה מתכתית לשימוש תעופתי, שימוש בנתכי מגנזיום תעופה, טכנולוגיות של מחברים מתכתיים ועיבודים פלסטיים, זווד אלקטרוני תעופתי.

אוירונוטיקה, 214(04) 829-2702 
לפקוביץ', ג'וזף

בעירה פנימית:
הצתה ודינמיקת הלהבה בזרימות תת-קוליות ועל-קוליות, בעירה בעזרת פלסמה (PAC), קינטיקה כימית של פלסמה ושל דלקים פחמימניים, איפיון של דלקים חליפיים.

פיתוח שיטות מדידה:
טרמוגרפיה וספקטרוסקופיה באינפרא-אדום, ספקטרוסקופיה של בליעת לייזר מדיודה מתכווננת (TDLAS), פלואורוסנציה מושרית לייזר (LIF), ספקטרוסקופיית הפליטה האופטית (OES).

משרות

ליידי דייויס, 752(077) 887-3492
מייקלס, דן

שריפה והנעה:

 • מנוע על מגח ומגח עם דלק נוזלי – החזקת להבה בזרימות על ותת קוליות.
 • מנוע לניהוג טילים ולווינים הפולט מסה מרוכזת.
 • הודפים מוצקים.
 • זרימות דו פאזיות מגיבות.
 • דינאמיקה ויציבות בעירה.
 • תחליפיות דלקים בהנעה וייצור אנרגיה.

הנעה רקטית(04) 829-4964
מנלה, אבשלום

אוירואקוסטיקה: ויברואקוסטיקה, רעש ערבול, אינטראקציית זורם-מבנה, זרימות גזים קלושים, יציבות הידרודינמית.

מכון לחקר החלל, 308(04)-829-2237
נתן, בנבניסטה (בני)

הנעה ושריפה כולל: הודפים במצב ג'ל, מנועים רקטיים מוצקים, נוזליים (ג'ל) והיברידיים, מנועי מגח סילון, בעירה במשטר על-קולי, הצתה היפרגולית, בעירת בורון ובעירת מתכות בכלל, בליסטיקה פנימית במנועים רקטיים ומנועי מגח.

משרות

הנעה רקטית, 222(04) 829-2395 
סטלנוב, אוקסנה
 • אווירואקוסטיקה
 • אווירודינמיקה בלתי תמידית
 • בקרת זרימה  ורעש

משרות מוצעות

ליידי דייויס, 758(04) 829-3191
פרנקל, יצחקליידי דייויס, 753(04) 829-2353
צ'וקורל, בני

סודות מעבר חום בסיסיים ויישומיים:
אינטראקציות תרמו-אקוסטיות, מעבר חום מזוג, בדרת זורם פעילה, ציפוים תרמיים חוסמים.
תכן מערכות מדידה:
תרמוגרפיה אינפרה-אדום, מדידת טמפרטורה בעזרת גבישים נוזליים, מדידת מהירויות חלקיקים, מדידת מהירות בעזרת חוט להט, פלואורסצנציה מושרת ע"י לייזר.
אנליזת חלקי טורבינות גז:
קירור הטורבינה וזרימה חיצונית, תכן אוירו-תרמי של אזור החם של טורבינת גז, מדחסים ציריים ורדיאליים, אווירודינמיקה של טורבינה.
משרות מוצעות

ליידי דייוויס 740(077) 887-1962 
קרפ, מיכאל

המחקר שלי מתמקד בחקירה תאורטית וחישובית של תופעות פיזיקליות בזרימה, בדגש על מעבר לטורבולנציה. מטרתי היא לנסות להסביר תופעות מורכבות תוך שימוש במספר מינימלי של אלמנטים. תחומי העניין במחקרים שלי כוללים אווירודינמיקה, מכניקת זורמים, אי-יציבות זרימה ומעבר לטורבולנציה, בקרת זרימה ומכניקת הטיס.

ליידי דייויס 750
קרפל, מוטי

 עיסוקים ראשיים:  אווירואלסטיות ודינמיקת מבנים, אינטראקציה עם מערכות בקרה, שיטות תכן

ליידי דייויס, 654(04) 829-3490 
רווה, דניאלה

תחומי עניין: אוירואלסטיות חישובית – חקירת תופעות אוירואלסטיות באמצעות מודלים ברמת סמך גבוהה, של אוירודינמיקה חישובית ואלמנטים סופיים.
משרות מוצעות

ליידי דייויס, 744(04) 829-2263 
רוזן, אביב

כנפים סובבות, דינמיקה ואוירואלסטיות של להבים, דינמיקה של מסוקים, מכניקת טיס של מסוקים, דינמיקה של טורבינות רוח, מדחפים, דינמיקה ויציבות של מבנים, דינמיקה לא-לינארית.

אוירונוטיקה, 228(04) 829-2711 
רנד, עמרי

השלים את כל תאריו בפקולטה להנדסה אוירונוטית בטכניון. בשנת 1987 הצטרף כחבר סגל, ב-2003 התמנה כפרופסור מן-המניין והוא מחזיק בקתדרה משנת 2004. כיהן כדיקן הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל (2010-2006). יזם את הקמת התוכנית הטכניונית למערכות אוטונומיות ועמד בראשה (2011-2010). כיהן כמנהל מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית (2017-2012).

פרופ' רנד התמחה בתאוריה של כנף סובבת. הוא Fellow של ה- American Helicopter Society וחיבר תוכנה ייחודית לניתוח מסוקים ורחפנים. כמו כן פיתח שיטות אנליטיות וחישוביות עבור אלסטיות אנאיזוטרופית ומבנים מרוכבים ובשנת 2005 פרסם ספר בנושאים אלה. כיהן כעורך הראשי של כתב העת Science and Engineering of Composite Materials (2007-2001) ושימש כחבר מערכת בכתבי עת נוספים.

בתקופות השבתון היה עמית מחקר ב-NASA Ames ובאוניברסיטה של Maryland. כמו כן שימש כמדען מחקר ראשי בחברת Amazon Prime-Air.

[ראה גירסה אנגלית]

תחומי מחקר עיקריים:

כנף סובבת, אוירומכניקה של כלי טיס בעלי רוטורים. אלסטיות אנאיזוטרופית, מבנים מרוכבים. כלי טייס אוטונומים.

ליידי דייויס, 655(04) 829-3487
שטיינברג, אברהםאוירונוטיקה, 130(04) 829-2640 
שטריקר, יוסףאוירונוטיקה, 213(04) 829-2704 
שפרמן, ויטלי

תחומי  המחקר שלי מתמקדים בהנחיה, ניווט ובקרה של כלים אוטונומיים באטמוספירה ובחלל.

תחומי מחקר ספציפיים כוללים:

 1. הנמכה ונחיתה אוטונומיים של חלליות על גופים שמימים
 2. עגינה אוטונומית של חלליות
 3. התחמקות אופטימלית של חלליות משברים
 4. הנחיה, התחמקות ועקיבה שיתופית ואחד על אחד של טילים
 5. בקרה אופטימלית ומשחקים דיפרנציאליים
 6. בקרה אדפטיבית
מכון אשר חדר 214(077) 887-2398

Technion – Israel Institute of Technology