תפריט צד

לימודים לתואר מגיסטר (עם תזה)

תרשים מהלך ההשתלמות לתואר מגיסטר (עם תזה וללא תזה)

מטרת הלימודים לתואר מגיסטר היא להרחיב את ידיעותיו של הסטודנט בשטח האווירונאוטיקה והחלל לדרגה גבוהה מזו שרכש בלימודי הסמכה ולאמנו בשיטות מחקר.

דרישות הלימוד לקבלת התואר מגיסטר:

נתיב נק' בקורסים  (כולל 2 נק' אנגלית מורחבת) נק' במחקר/ פרויקט/עבודת גמר סה"כ נקודות*
מחקר 22 20 42
פרוייקט 22 20 42
עבודת גמר 30 12 42

*לא כולל נקודות השלמה אם קיימת דרישה.

החל מסמסטר א' (חורף) תשפ"ב כל משתלם לתואר שני (עם תזה) יידרש ללמוד מקצוע מתמטי מהרשימה שנמצאת כאן. יש למלא את הדרישה בתוך שני הסמסטרים הראשונים להשתלמות.

בנוסף, על המשתלמים להשתתף בסמינרים של הפקולטה.

  המחקר או הפרויקט

מטרת המחקר לקראת התואר מגיסטר (בהיקף 20 נקודות) היא להקנות למשתלם שיטות מתקדמות של מחקר ופיתוח.  מטרת הפרויקט (בהיקף 20 נקודות) היא לאמן את המשתלם בשיטות מתקדמות של תכן הנדסי. המחקר או הפרויקט לקראת תואר המגיסטר יכול להתפתח בצורות שונות בהתאם לשטח התמחותו של המשתלם.  הוא יכול להיות עיוני, חישובי, ניסויי או שילוב שלהם.  הוא יכול לעסוק בנושא בסיסי או הנדסי מעשי.  הוא יכול לעסוק בבעיה כללית או בבעיה הנדסית מסוימת (ראה תקנה 27 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

 עבודת גמר
מטרת עבודת הגמר (בהיקף 12 נקודות) היא גיבוש הידע שנרכש בלימודי המגיסטר. ראה תקנה 28 של ביה”ס לתארים מתקדמים.

דרישת הפקולטה מכל משתלם פנימי (המקבל מלגה), היא להגיש הצעת מחקר יחד עם מנחה קבוע תוך 3 חודשים מתחילת השתלמותו.

מידע נוסף – ראו פירוט באתר ביה”ס לתארים מתקדמים.

תאריכים חשובים במשך ההשתלמות (רישום וביטול לרישום, בקשות לחופשה וכד')

הנחיות לכתיבת הצעות מחקר בתארים מתקדמים

הנחיות לכתיבת חיבור גמר ולעריכתו

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology