תפריט צד

לימודים לתואר דוקטור

תרשים מהלך הלימודים לתואר דוקטור

מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור

מטרת עבודת הדוקטור היא אימון המשתלם בביצוע מחקר מדעי באופן עצמאי. עבודת הדוקטור צריכה לקדם במידה משמעותית את הידע וההבנה בתחום הנחקר ולהיות מתאימה לפרסום בכתב-עת מדעי בעל מוניטין בין-לאומי. רוב זמנו של המשתלם לתואר דוקטור יוקדש לעבודת המחקר. יחד עם זאת מצפים מהמשתלם להשתתף בסמינרים מקצועיים, ללמוד קורסים מתקדמים ולהרחיב את ידיעותיו המקצועיות הן בלימוד עצמי והן בלימוד מקצועות ברמת תארים מתקדמים. משתלם לתואר דוקטור יחויב בדרך כלל בלימוד פורמלי של מקצועות בהיקף של 9 נקודות לפחות (ראה תקנות 33-37 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

תאריכים חשובים במשך ההשתלמות (רישום וביטול לרישום, בקשות לחופשה וכד')

הנחיות לכתיבת הצעות מחקר בתארים מתקדמים

הנחיות לכתיבת חיבור גמר ולעריכתו

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology