תפריט צד

פרויקטי מחקר

פרויקט מחקר הוא קורס בחירה. הקורס מיועד לאמן את הסטודנטים המצטיינים בביצוע עבודה עצמית בעלת אופי מחקרי ניסויי או תאורטי בשנה האחרונה של לימודיהם. כל סטודנט עובד בצמוד לחבר סגל, אשר נותן לו נושא לפרויקט. הסטודנט מבצע את המחקר בהדרכת חבר הסגל ומסכם את תוצאותיו בדו"ח סופי שמוגש למנחה.

להלן פרויקטי המחקר שהתבצעו בתקופה האחורנה:

שנה
שם הסטודנט
נושא המחקר
מנחה
תשע"ט
גולדברג, טל כתיבת סימולציות מסלול של נקודת מסה במסלול מישורי אנכי דן מייקלס ורימון אריאלי
גונדה, דור תכן כונס על קולי מלבני (2D) בעל שטח צוואר משתנה חיים אברמוביץ ורימון אריאלי
גונדה, דור חקירת כונס אויר מלבני, עם גאומטריה משתנה, למנוע מגח, עבור טיסה במאך 2.4 חיים אברמוביץ
גיארי, יובל חקירת תנועת טיפות והתקבצותן ברי גרינברג
לוי, תומר נשיאת מטען באמצעות מספר רחפנים תוך שמירה על גובה קבוע משה אידן
מטמון,  אביתר שיטה למציאת פרמטרים במודל אוירודינמי של רחפן טל שימא
נוסבאום, יסמין בניית מודל לכנף מעופפת מרובת משטחים דניאלה רווה
סייג, טל אופטימזציית קיזוז לכנף מעופפת בעלת 8 משטחי היגוי תוך מזעור דחף דרוש/גרר דניאלה רווה
צוקרמן, ניב תכן רקטה על קולית דו שלבית משוגרת קרקעית עם טיל בליסטי דן מייקלס ורימון אריאלי
 קוזלובסקי, שיר האבקה מלאכותית דניאל וייס
 קוזלובסקי, שיר שיטה למציאת פרמטרים במודל אוירודינמי של רחפן טל שימא
ראובן, כפיר תכן כונס על קולי אקסי סימטרי בעל שטח משתנה , בעזרת תנועת גוף מרכזי חיים אברמוביץ ורימון אריאלי
שזר, עדן עקיבת קרקע לרב-להב באמצעות מדי טווח לייזר משה אידן
שפיץ, סהר יציבות ודיוק של שיטה צעידה בזמן מסדר גבוה עבור משוואות אוילר לזרימה דחיסה יובל לוי
תשע"ח
קרפ, אופק השפעת הרוח על ביצועי רחפן רב להב בעקיבת קרקע משה אידן

Technion – Israel Institute of Technology