תפריט צד

גבהים – תכנית מצוינות

תכנית "גבהים" הינה תכנית מצוינות לסטודנטים בלימודי הסמכה בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל. מטרת התכנית הינה לעודד ולטפח מצוינות בלימודי התואר הראשון, ליצור תשתית לדור העתיד של המהנדסים והחקרים המבטיחים בתחומי האוירונוטיקה והחלל בארץ, ולעודד לימודי המשך לתארים גבוהים. חברי התכנית מחויבים לשמור על רמת הישגים גבוהה (מעל זו הנדרשת ממצטייני דיקן ונשיא) במהלך השתייכותם לתוכנית.

לכל אחד מחברי התכנית ממונה יועץ אישי מבין חברי הסגל, שתפקידו ללוות את הסטודנט במהלך חברותו בתכנית. חברי "גבהים" מבצעים פרויקט מחקר, במהלכו הם מגדירים וחוקרים נושא בעל עניין משותף להם ולחבר הסגל המנחה אותם. בנוסף, זכאים חברי התכנית לשמש כמתרגלים בקורסי הסמכה במהלך לימודיהם לתואר ראשון, ומתאפשרות להם הקלות בבחירת תכנית הלימודים כך שתוכל להכיל קורסי בחירה מתקדמים בתחומי העניין שלהם.

במסגרת התכנית מתקיים אירוע שנתי בשיתוף סטודנטים מצטיינים, חברי הסגל, אנשי תעשיה ואורחים נוספים, בו מוענקות תעודות ומלגות הצטיינות לחבריה.

עלון מידע למועמד

מידע על חברי התכנית

תמונות מטקס גבהים של 2014

לפרטים נוספים נא לפנות לראש תכנית "גבהים", פרופ"ח משה אידן.

Technion – Israel Institute of Technology