תפריט צד

גבהים – תכנית מצוינות

לימודים במסלול ישיר לתואר שני

תכנית גבהים החדשה נבנתה עבור סטודנטים מצוינים בתואר הראשון שישתלבו במחקר ובלימודי תארים גבוהים בפקולטה במסלול ישיר.

מטרת התכנית היא לעודד ולטפח מצוינות, ליצור תשתית לדור העתיד של המהנדסים והחוקרים המבטיחים, ולעודד לימודי המשך לתארים גבוהים.  

תכנית גבהים החדשה נבנתה עבור סטודנטים מצוינים בתואר הראשון שישתלבו במחקר ובלימודי תארים גבוהים בפקולטה במסלול ישיר. מטרת התכנית היא לעודד ולטפח מצוינות, ליצור תשתית לדור העתיד של המהנדסים והחוקרים המבטיחים, ולעודד לימודי המשך לתארים גבוהים.

החל משנת הלימודים השלישית ישתלבו הסטודנטים בתוכנית גבהים החדשה בפרויקטי מחקר בתואר הראשון, בהנחיית אחד מחברי סגל הפקולטה. בסוף אותה השנה, ירשמו הסטודנטים המתאימים לבית הספר לתארים מתקדמים ויתחילו את לימודי המגיסטר במקביל להשלמת התואר הראשון.

הטבות לסטודנטים בתוכנית גבהים החדשה:

  • מלגת שכר לימוד מלאה בשנה השלישית והרביעית ללימודי הסמכה.
  • מלגת מחייה.
  • מלגת משתלמים ומנת מלגה חודשית נוספת במהלך לימודי המוסמכים (עד לארבעה סמסטרים).
  • לממשיכים לדוקטורט – מלגות לשנה נוספת ותמיכה בנסיעה להצגת המחקר בכנס בינ״ל.

תהליך הקבלה
לתוכנית גבהים החדשה יתקבלו סטודנטים:

  • מתחילי שנת הלימודים השלישית.
  • שלמדו לפחות את התוכנית המומלצת.
  • בעלי ממוצע מצטבר של 88 ומעלה.
  • בחירת המצטרפים לתוכנית תעשה על בסיס ציונים וראיון קבלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז תכנית גבהים:
ד״ר יובל דגן yuvalda@technion.ac.il

* התוכנית מוצעת לסטודנטים שאינם במסלול העתודה האקדמית.

תכנית גבהים החדשה בתמיכת

Technion – Israel Institute of Technology