תפריט צד

מידע, רשימות וטפסים

  מצגת של יום ההכוון למתחילים בשנה"ל תש"ף

   מצגת של יום ההכוון למתחילים בשנה"ל תשע"ט

   מקצועות בחירה מפקולטות אחרות

מקצועות חובה
  שנת תש"פ (*)
  שנת תשע"ט (*)
  שנת תשע"ח (*)
   שנת תשע"ז (*)
   שנת תשע"ו
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון"
  "סילון" – שנת תש"פ (*)
  "סילון" – שנת תשע"ט (*)
   "סילון" – שנת תשע"ח (*)
   "סילון" – שנת תשע"ז (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשע"ז

  טופס בקשה להירשם לקורס "פרויקט מחקר 1 או 2"  טופס בקשה להירשם לקורס "פרויקט מחקר 1 או 2"

   BSc Grade Appeal Form   טופס ערעור על ציון

Technion – Israel Institute of Technology