תפריט צד

מידע, רשימות וטפסים

   מצגת של יום ההכוון למתחילים בשנה"ל תשע"ט

   מקצועות בחירה מפקולטות אחרות

  מקצועות חובה – שנת תשע"ט (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

  מקצועות חובה – שנת תשע"ח (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – שנת תשע"ז (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – שנת תשע"ו

  מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון" – שנת תשע"ט (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון" – שנת תשע"ח (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   מקצועות חובה – תכנית עילית "סילון" – שנת תשע"ז (*)
(*) במידה ונמצאה סתירה בין התרשים לבין הקטלוג, המידע הקובע הוא זה שבקטלוג.
במקרה כזה נא להודיע למזכירות.

   דרישות גמר למתחילים בשנה"ל תשע"ז

  BSc Grade Appeal Form  טופס בקשה להירשם לקורס "פרויקט מחקר 1 או 2"

   BSc Grade Appeal Form   טופס ערעור על ציון

Technion – Israel Institute of Technology