ירון בן עמי

ירון בן עמי

סטודנט/ית לתואר דוקטור

yaronben@campus.technion.ac.il

אבשלום מנלה
השפעת תנאי שפה תרמיים על תהליכי מעבר חום ומסה בזרימות גזים קלושים