Contact Us
מעבדת הנעה רקטית

מעבדת הנעה רקטית

המעבדה להנעה ושריפה ממוקמת במרכז להנעה רקטית ע"ש סילביה ודוד פיין ועוסקת בפעילות מחקרית בהנעה רקטית, הנעת מגח, תהליכי שריפה, אנרגיה ושטחים קשורים. במעבדה נמצאים ופועלים חברי סגל, חוקרים, מהנדסים, כעשרה סטודנטים משתלמים לתארים מתקדמים (דוקטור ומגיסטר) וכוח אדם טכני. המעבדה מארחת פרופסורים וחוקרים אורחים, בתר-דוקטורנטים וסטודנטים מחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים. את המעבדה מוביל פרופ"ח דן מייקלס

Electric boat propelled by on-board hydrogen reactor and fuel cell
סירת מודל בעלת הנעה חשמלית באמצעות ריאקטור מימן ותא דלק (צילום – שלמה שוהם)

  תוכניות המחקר העיקריות כוללות את הנושאים הבאים:

  • הנעה רקטית מוצקה, נוזלית והיברידית (כלאיים)
  • דלקים והודפים במצב ג'ל
  • מנועי מגח מסוג: מגח עם דלק מוצק, מגח עם דלק ג'ל ומגח רקטי
  • מנועי על-מגח (שריפה על-קולית)
  • חומרים אנרגטיים
  • בעירת והרכבים של הודפים מוצקים
  • בעירת מתכות ובורון
  • סינתזת חומרים בגל בעירה
  • הנעה סילונית תת-ימית, זרימות בועתיות וקוויטציה
  • הפקה ואיחסון של מימן ואנרגיה חשמלית; תאי דלק
Hybrid rocket motor firing test
ניסוי ירי סטטי של מנוע כלאיים (היברידי)

במרכז מספר תאי ניסוי מוגנים, שנבנו לביצוע ניסוי ירי סטטי של מנועים מעבדתיים בהם הטמפרטורות והלחצים גבוהים. למעבדה קווי אספקה לאוויר וגזים שונים בלחץ גבוה. כמו כן, קיים מכשור מיוחד כמו מצלמות וידאו מהירות, מכשיר למדידת תרסיסים ופילוג גודל חלקיקים, מערכות לאנליזות תרמיות, מערכות ממוחשבות למדידה ועיבוד נתונים, מחמם אוויר לניסויי מגח סילון, בריכה לניסויי הנעה ימית ומתקנים נוספים.

סטודנטים בלימודי הסמכה מבצעים ניסויים באופן שוטף במרכז להנעה רקטית ע"ש פיין, במסגרת קורסים בנושאי הנעה ופרויקטי מחקר ותכן, כולל בניה ושיגור של רקטות ומנועי מגח.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית