Contact Us
לחברי סגל ועובדים

לחברי סגל ועובדים

להלן טפסים למילוי על ידי חברי סגל ועובדים

פרסום מודעת חדשות באתר
פרסום אירוע באתר

הגשת בקשה לייצור

  1. על מנת ליישר קו ברצף העבודה בבית המלאכה כל הבקשות העתידיות לייצור יוגשו דרך הטופס המצ"ב.
  2. שימו לב שעם מילוי הטופס יש לשלוח בנפרד שרטוט ישירות לז'ק נעים (jakk@technion.ac.il) כקובץ PDF יחיד כאשר כותרת המייל בנויה בפורמט הבא: "שם מלא-שם הפרויקט- מספר תקציב"
  3. בהמשך, ז'ק ישיב למייל וייתן הערכה של עלות חומרים וכח אדם (מחושב לפי תעריף של 128 ₪/ לשעה). שימו לב שסטודנטים במסגרת פרויקטי 7-8 שלהם לא יחוייבו בשעות בית המלאכה.
  4. לאחר אישורכם, ז'ק יחל את הייצור על בסיס סדר הגעת הבקשות והאישורים.

החזרי קופה קטנה

מוסד:
הוצאות אירוח
הוצאות נסיעה
הוצאות כללי

טכניון:
הוצאות אירוח
הוצאות נסיעה

אדמיניסטרציה

מוסד:
העסקה חד-פעמית
עובדים ארעיים
העסקת סטודנט

טכניון:
עובדים ארעיים
העסקת סטודנט

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית