Contact Us
אודות הפקולטה

אודות הפקולטה

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון שנוסדה ב-1954 היא המקור היחיד למהנדסי אוירונוטיקה וחלל בישראל. חברי הסגל חוקרים ומלמדים טווח רחב של דיסציפלינות אוירונוטיקה וחלל. המרכז לחקר אוירונוטיקה וחלל כולל את מעבדת אווירודינמיקה (נקבות הרוח), מעבדת מבנים, מעבדת הנעה ושריפה, מעבדת הנעה סילונית, מעבדת בקרת טיסה ועוד.

במהלך כ-70 שנות קיומה מתחזקת באופן רצוף מצוינות הפקולטה במחקר. איכות העבודה האקדמית המבוצעת על ידי חברי הסגל משתקפת במינוייהם האקדמיים בישראל, בארה"ב ובעולם בכלל, בחירותיהם לגופים אחראיים של אגודות מקצועיות לאומיות ובינלאומיות, ובחברויותיהם בוועדות עריכה של ירחונים מקצועיים. שלושה מחברי הסגל של הפקולטה זכו בפרס ישראל היוקרתי, הפרס הגבוה ביותר בארץ, עבור הישגיהם בחקר הנדסה אוירונוטית.

חזון הפקולטה

מרכז אקדמי מהשורה הראשונה בעולם באווירונאוטיקה ואסטרונאוטיקה, מוקד להרחבת גבולות הדעת והפצת רעיונות וידע במדעי והנדסת תעופה וחלל.

יעדי הפקולטה

לחנך ולהכשיר מנהיגות מדעית וטכנולוגית, ולקדם בדרך המחקר את מדעי התעופה והחלל ואת תעשיית התעופה והחלל הלאומית.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית