Contact Us
תמיכה בתיקשוב

תמיכה בתיקשוב

צוות התיקשוב של הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל כולל את צבי בר-דרומא ואלכס קויפמן. ניתן לפנות אליהם בדואר אלקטרוני בכתובת: ae-it@technion.ac.il. המערכות הנתמכות הן מערכות חלונות לעמדות קצה של מיקרוסופט (גרסה 10 או גבוהה יותר), וכן תמיכה מוגבלת בפלטפורמות לינוקס.

תמיכה לפני קניה

צוות התיקשוב תומך בהגדרת צרכים ובבניית מפרט ע"פ כללי מחלקת הרכש בטכניון.

התקנת תוכנה במחשבי הפקולטה/מחשבי חוקרים

חבילות התוכנה המותקנות במערכות חלונות כוללת כברירת מחדל את התוכנות הבאות ותוכנות אופציונליות נוספות, אשר הפופולריות ביותר מתוכן רשומות כאן. חלק מהתוכנות הנ"ל כלול ב"סל התוכנות" כלומר, יש להן רישוי מרכזי בטכניון, בהתאם לקטלוג התוכנה של האגף למיחשוב  ולמערכות מידע (להלן ממ"מ). למידע בדבר רישוי תוכנות של חברת מיקרוסופט ראה ממ"מ.  לתשומת ליבכם, חלק מהתוכנות ברישוי מרכזי זמינות ללא תשלום או תהליכים בירוקרטיים כלשהם, ובאשר לאחרות יש צורך בתשלום או תהליכים פורמאליים מסוימים. את  רוב התוכנות מותר  להתקין על מחשבים של הטכניון/מוסד הטכניון למו"פ, אך לא במחשבים פרטיים. מידע פרטני לפי התוכנות נמצא  בקטלוג הנ"ל.  כמו-כן יעשה ניסיון להתקין תוכנות אחרות בין אם סופקו ע"י המשתמש או מהאינטרנט. על כל ההתקנות לעמוד בתנאי הרישוי של התוכנות, ולא לסתור חוקים כלשהם או כללים טכניוניים/פקולטיים.

בעיות חומרה ותוכנה

לטיפול בבעיות חומרה ותוכנה נא לפנות לצוות התיקשוב לדוא"ל:  ae-it@technion.ac.il.

כמו-כן ניתן לפנות לתמיכה של ממ"מ. יש לציין שיכולתנו לאבחן ולטפל בבעיות חומרה מוגבלת. מוצע לשקול לכלול מחשבים אשר תקופת האחריות שלהם הסתיימה בחוזה לאחזקת חומרה ע"י חברה חיצונית.

תשתיות

תקשורת:

ברוב אתרי הפקולטה יש  שקעי אתרנט  וכן  כיסוי תקשורת אלחוטית Wi-Fi. יש להדגיש שאסור להתקין נקודות גישה אלחוטיות  "פרטיות" (Wi-Fi Access Points). יש לקבל את אישור  צוות התקשוב לכל חיבור של אביזר לרשת הקווית.

האוכלוסיות הבאות זכאיות לחיבור רשת "חם" אחד ע"ח הפקולטה:  חברי סגל (אקדמי וטכני/מינהלי), סטודנטים בלימודים מתקדמים להם משרד בפקולטה, אורחים לפרקי זמן ארוכים, פוסט דוקטורנטים ומתנדבים. נקודות רשת במעבדות מטופלות על-ידי ועל-חשבון המעבדות.

חברי סגל אקדמי המעוניינים להשתמש בנקודות אתרנט נוספות עבורם או עבור הצוות שלהם (צוות טכני, סטודנטים וכו') יממנו את הנקודות. למידע נוסף ניתן לפנות לצוות התקשוב בדוא"ל:
ae-it@technion.ac.il .

הערה: מחשבים פרטיים יתחברו לרשת האלחוטית.

 ציוד ציבורי:

חוות מחשבים המיועדת לשימוש סטודנטים בלימודי הסמכה נמצאת בחדר 239. מדפסות ציבוריות נמצאות בחוות המחשבים ובספריה. דמי השימוש משולמים באמצעות כרטיס כרטיס אשראי או באמצעות תעודת סטודנט טכניון.

ניתן לסרוק ברשת באמצעות מכונת הצילום בחדר 215 בפקולטה. הוראות שימוש נמצאות בסמוך למכונה (השימוש בחינם).

רשימות תפוצה פקולטיות

קיימות מספר רשימות תפוצה פקולטיות לדואר אלקטרוני, הפועלות באמצעות מנגנון listserv של הטכניון.

  • לחץ כאן לייצוג גרפי של הקשרים בין הרשימות השונות
  • לחץ כאן לטבלה עם פרטי הרשימות

דואר אלקטרוני

כל אחד בטכניון מורשה להשתמש בדואר אלקטרוני בשרות ה"ענן" של Office 365. למידע נוסף ראה כאן.

Active Directory בפקולטה

רוב המחשבים בפקולטה הפועלים תחת מערכת חלונות מקושרים ל: Active Directory – AD. כדי להשתמש במחשב כזה יש צורך בחשבון  AD. לניהול החשבונות משתמשים במערכת  "cis-account".

התקשרות  מרחוק

הטכניון תומך בתקשורת מרשתות מרוחקות ובעבודה מהבית, ראה כאן.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית