Contact Us
אירועים קרובים
הכנס הישראלי השנתי ה-63  למדעי התעופה והחלל
הסטודנטים לתארים שני ודוקטורט מציגים את פרי המחקרים שלהם לקהל באירוע הפנינג שנתי גדול.
הענקת תעודות הצטיינות לסטודנטים והענקת פרסי הצטיינות פקולטיים