Contact Us
מעבדת פילדלפיה לבקרת טיסה

מעבדת פילדלפיה לבקרת טיסה

למעבדת פילדלפיה לבקרת טיסה שני תחומי פעילות: (1) מערכות טייס-מטוס, (2) בקרה והנחייה של כלי טייס זעירים, לא מאוישים, המיועדים לטיסה בתוך מבנים סגורים. הפעילויות של מערכות טייס-מטוס כוללות מחקר על תצוגות טיסה מתקדמות מוכללות פרספקטיביות המשמשות לטיסה בתווי הקרקע בתנאי אי-ראות או ראות מוגבלת, תצוגות לריחוף מסוקים, תצוגות פרספקטיביות לבקרה אווירית, מודלים מתמטיים למערכת טייס-מטוס, וכלי היגוי ובקרים פעילים.

המעבדה מצוידת בסימולטור דינמי בעל 6 דרגות חופש המשמש לביצוע מחקרים על המערכת טייס-מטוס. הסימולטור מונע חשמלית ומצויד במנגנון תמיכה המופעל על ידי לחץ אוויר. תא הטייס של סימולטור זה כעת בתהליך של שדרוג.

צילום על ידי שלמה שהם

בקרה והנחייה של כלי טייס זעירים, הטסים בתוך מבנים ללא היכולת להשתמש ב-GPS, מבוססת על שימוש במדידים אינרציאליים ואלקטרו-אופטיים. כדי לדמות את התנועות של כלי טייס זעיר המרחף בתוך החדר, נבנתה פלטפורמת תנועה ייחודית, בעלת 7 דרגות חופש, עליה מוצבת חבילת המדידים. הפלטפורמה מסוגלת לנוע בחופשיות דרך החדר בתוך מעטפת גלילית בעלת 2 מטר קוטר ו-3 מטר וגובה. היא תלויה מהתקרה על ידי 6 חוטים שאורכם מבוקר דרך המחשב. הדרגה השביעית דרושה על מנת להקנות חופש מלא לתנועת הסבסוב. שני שולחנות טייס בעלי 3 דרגות של חופש תנועה זוויתית משלימים את הציוד הדרוש לבדיקת הביצועים של מדידים אינרציאליים ואלקטרו-אופטיים.

בראש מעבדת פילדלפיה לבקרת טיסה עומד פרופ"ח דניאל זלזו

למידע נוסף אודות המעבדה, קבוצות המחקר, פרוייקטי סטודנטים ואפשרויות השתלמות לתארים מתקדמים בקרו באתר המעבדה

 

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית