Contact Us
לימודים

לימודים

לימודי הסמכה

תכנית הלימודים לתואר ראשון מקנה לסטודנט/ית את היכולת לפתח כישורים מקצועיים ואת הבסיס לקריירה פורה כמהנדס/ת בתעשיית התעופה והחלל בארץ. מטרה זו תושג על ידי הענקת בסיס ידע מדעי רחב בשלושת הסמסטרים הראשונים. לאחר מכן, ילמדו הסטודנטים נושאים בדיסציפלינות העיקריות בתחום, הכוללות אווירודינמיקה, מבנים, הנעה ובקרה. כמו כן, ילמדו קורסים בהנדסת מערכת, תכן וייצור והנדסת חלל. בשנה הרביעית, מוצע ספקטרום רחב של קורסי בחירה על מנת לחשוף את הסטודנטים בפני פיתוחים מודרניים בתחום התעופה והחלל, כולל יישומי מחשב בתחום זה. בשנה זו גם יעסקו הסטודנטים בפרויקט תכן מקיף לסיכום הידע שצברו בלימודיהם. פרויקט תכן זה יוקדש לתכנון מערכת תעופתית או חללית.

Studies
צילום על ידי שלמה שהם

לימודי תארים מתקדמים

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל מציעה קשת רחבה של אפשרויות להשתלמות לתואר שני ולתואר שלישי.  במסגרת ההשתלמות ניתן להתמחות בשטחים הבאים: אוירודינמיקה ומכניקת הזורמים, מבנה ומכניקת המוצקים, הנחייה, ניווט ובקרה, הנעה ושריפה, ונושאים בין תחומיים כמו אווירואלסטיות, מסוקים, בקרת מבנים, תיאוריות ומתודולוגיות תכן, מערכות כלי טיס וחלל. בכל השטחים קיימת אפשרות למחקר בשיטות אנליטיות, ניסוייות או חישוביות. לפקולטה מעבדות מתקדמות בכל השטחים הנ"ל וכן חוות מחשבים מצוידות היטב. למשתלמים לתארים גבוהים יש גם אפשרות לנצל את מערך המחשבים המתקדם של הטכניון.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית