ארסני ליבשיץ

ארסני ליבשיץ

סטודנט/ית לתואר דוקטור

arseny@campus.technion.ac.il

משה אידן
מערכת מבוססת מצייני לייזר לעקיבת שטח של כטב"מים