Contact Us
פרופ טל שימא דיקן

פרופ טל שימא דיקן

07.11.2021

פרופ' טל שימא, דיקן הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, נבחר על ידי מועצת הפקולטה לקדנציה נוספת של שנתיים.

"אני מודה לחברי סגל הפקולטה על שנתנו בי את אמונם פעם נוספת. כפי שהתחייבתי עם בחירתי לפני שנתיים, המטרה המרכזית שעומדת בפני היא המשך חיזוק המצוינות האקדמית של הפקולטה ובנוסף חיזוק קשרינו עם התעשיה", אמר פרופ' שימא.

בשנתיים האחרונות בהן שימש פרופ' שימא כדיקן הפקולטה הוא הוביל מספר תהליכים משמעותיים לקידום הפקולטה וביניהם גיבוש תוכנית פיתוח אסטרטגית, גיוס תרומת ניימינג, שיפור תשתיות המחקר וההוראה, פתיחת תוכנית לימודים חדשה עם הפקולטה לפיזיקה, וגיוס חברי סגל חדשים.

"הקדנציה השנייה תהיה הזדמנות להמשיך ולקדם את המטרות שהצבנו לעצמנו. הצלחותינו עד כה הן תוצאה של עבודת כלל הגורמים בפקולטה והתמיכה הרבה שקיבלנו מהנהלת הטכניון. אנו מצפים להמשך תהליך ההתפתחות והצמיחה של הפקולטה."

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית