Contact Us
Aluminum and Water Propulsion

Aluminum and Water Propulsion

03.02.2014

שני אליצור, סטודנטית לתואר דוקטור, פרופ' אלון גני וד"ר ולרי רוזנבנד מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, מרכז להנעה רקטית ע"ש פיין, הדגימו כיצד ניתן להניע דגמי סירה ומכונית באמצעות אלומיניום ומים. התגובה בין אלומיניום ומים, המפיקה מימן, מתאפשרת הודות לתהליך שפעול מקורי. המימן מוזרם לתא דלק המפיק חשמל באמצעות המימן וחמצן מהאוויר.

הטכנולוגיה, המבוססת על פטנט חדשני לשפעול אלומיניום שפותח במרכז להנעה רקטית, מאפשרת תגובה ספונטנית של אלומיניום עם מים. טכנולוגיה זו מאפשרת הפקת מימן לפי דרישה, ובכך מהווה שיטה בטוחה, יעילה וחסכונית בנפח ובמשקל לאחסון מימן.

טכנולוגיה זו להפקה ואחסון של מימן בשילוב עם תא דלק מימן-חמצן (PEM) מאפשרת ייצור אנרגיה חשמלית בצורה שקטה ו"ירוקה", ללא זיהום. האנרגיה הסגולית (אנרגיה ליחידת מסה) המתקבלת גדולה פי 15-10 מזו של סוללות ליתיום-יון הנפוצות כיום.

יישומים לטכנולוגיה זו, כוללים בין היתר, הנעת כלי שיט ומכוניות, גנרטורים לשעת חירום, אספקת חשמל בנקודות תקשורת מרוחקות, ויישומים צבאיים שונים.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית