Contact Us
Annual Graduate Studies Research Day 2017

Annual Graduate Studies Research Day 2017

15.06.2017

יום המחקר הפקולטי השנתי התקיים ב-19 באפריל 2017, ברחבת הפטריה בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל.

המחקר הפקולטי הוצג לקהל רחב המורכב מחברי סגל, נציגים מן התעשייה, משתלמים, מועמדים ללימודים לתארים מתקדמים, סטודנטים לתואר ראשון ואורחים מפקולטות אחרות.
במסגרת יום המחקר, משתלמים לתארים שני ושלישי הציגו את מחקריהם. ההצגות היו בפורמט של פוסטרים.

ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל     ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל     ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל     ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל

ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל     ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל     ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל     ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל

כפי שהיה בשנים קודמות, ועדת שופטים בחרה בפוסטרים המצטיינים של סטודנטים לתואר מגיסטר ושל סטודנטים לתואר דוקטור. כמו כן, הקהל הצביע ובחר בפוסטר הפופולרי ביותר. למחרת פורסמו שמות הזוכים בפוסטרים המצטיינים מכל אחת מהקטגוריות. הפרסים הוענקו במסגרת הפיקניק הפקולטי ב-14.6.17.

במקום הראשון בקטגוריית המגיסטר (ופרס כספי של 1000 ש"ח) ובמקום השני בקטגוריית המגיסטר (ופרס כספי של 500 ש"ח)  זכו הפוסטרים של שחר וולמרק, בהנחייתם של  ד"ר ינון יבור ופרופ' (אמ') אלון גני, ושל קובי כהן, בהנחייתה של פרופ"ח דניאלה רווה. שחר ויעקב יחלקו בפרסים (750 ₪ כל אחד).

במקום הראשון בקטגוריית הדוקטור (ופרס כספי של 1000 ש"ח) זכה הפוסטר של שמעון ג'וליוס, בהנחיית פרופ"מ בני צ'יקורל.

במקום השני בקטגוריית הדוקטור (ופרס כספי של 500 ש"ח) זכו הפוסטרים של אלון לידור, בהנחיית פרופ' אורח ערן שר ופרופ' מחקר (אמ') דני ויס, ושל יגאל גלוזמן, בהנחיית פרופ' יעקב כהן ופרופ' יעקב אושמן. אלון ויגאל יחלקו בפרס.

ואחרון חביב: בתחרות "בחירת הקהל" שהתבססה על פתקי ההצבעה של הקהל זכה הפוסטר של אלון לידור, בהנחיית פרופ' אורח ערן שר ופרופ' מחקר (אמ')  דני ויס.

ברכות לזוכים!

זוכה "פוסטר נבחר" ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל          זוכי "פוסטר נבחר" ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל          זוכה "פוסטר נבחר" ביום המחקר השנתי 2017 בפקולטה לאוירונוטיקה וחלל

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית