Contact Us
Autonomous Aerodynamic Floating Flap to Reduce Vibrations

Autonomous Aerodynamic Floating Flap to Reduce Vibrations

16.04.2014

ALA-bigפרופ' מוטי קרפל והחוקרים לארס ברנהמר ופרופ' רולנד דה-ברוקר מאוניברסיטת דלפט פיתחו משטח בקרה אווירודינמי צף שישמש לדיכוי רעידות של כלי טייס וטורבינות רוח באמצעות הטיית משטח זעיר בחלקו האחורי.  המיוחד במשטח זה, עליו הוצא פטנט, הוא בהיותו לגמרי אוטונומי, כולל כל רכיבי החישה, הבקרה וההפעלה המונעים באמצעות אנרגיה הנקצרת מרעידות טבעיות של המערכת האווירואלסטית.  להלן עלון שהוצא ע"י אוניברסיטת דלפט לפרסום הפטנט.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית