Contact Us
Master Degree Graduation Ceremony

Master Degree Graduation Ceremony

08.06.2017

ביום שני, 5.6.2017,  הוענק התואר מגיסטר ל 23 בוגרי הפקולטה לשנת תשע"ז.

תחילה, השתתפו הבוגרים בטקס המרכזי, בו הוסמכו על ידי המשנה הבכיר לנשיא. לאחר מכן, הוזמנו הבוגרים, בני משפחותיהם, המנחים ואורחים נוספים לטקס הפקולטי.

בטקס האינטימי (והמשפחתי!) הוענקו התעודות לבוגרים. דיקן הפקולטה ומרכז ועדת תארים מתקדמים בירכו את הבוגרים והודו למשפחות שאפשרו להם להקדיש את הזמן ללמידה. רומן גולדנברג נשא דברים בשם המסיימים.

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

הדיקן, פרופ' יעקב כהן, מברך את הבוגרים בטקס הענקת תארי מגיסטר 2017   פרופ' איציק פרנקל פותח את האירוע ומברך את הבוגרים בטקס הענקת תארי מגיסטר 2017

רומן גולדנברג נושא דברים בשם הבוגרים בטקס הענקת תארי מגיסטר 2017

הפקולטה מאחלת לבוגריה הצלחה בהמשך דרכם!

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017   טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017

טקס הענקת תארי מגיסטר 2017 - פרופ' כהן, פרופ' פרנקל ויהודית גרינברג

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית