Contact Us
"Open Day" 2015

"Open Day" 2015

13.04.2015

בתאריך 02.04.15 נערך בפקולטה שילוב של יום פתוח ויום מחקר לסטודנטים לתארים גבוהים. פרסים ניתנו לפוסטרים הטובים ביותר בקטגוריית סטודנט לדוקטורט, סטודנט לתואר מגיסטר, וחביב הקהל.

האירוע כלל פרזנטציות של חברי סגל ושל הדיקן, פרופ' יעקב כהן, על פעילויות מחקר עדכניות בפקולטה ועל ההזדמנויות הרבות הקיימות לסטודנטים לתארים מתקדמים. האירוע הגיע לשיאו בתחרות פוסטרים בהם הסטודנטים של הפקולטה הציגו את התוצאות הכי עדכניות של מחקריהם.

כמו בשנים קודמות, לפוסטרים הטובים ביותר הוענקו פרסים. זוכי התחרות נקבעו ע"י ועדת שופטים שהורכבה מחברי סגל, ובנוסף, נבחר פוסטר "חביב הקהל" על ידי כל הנוכחים באירוע. רשימת הזוכים:

במקום הראשון בקטגוריית הדוקטור (ופרס כספי של 1000 ש"ח) זכה הפוסטר של נעם וינברג, סטודנט בהנחיית פרופ' ברי גרינברג.  

Noam

במקום השני בקטגוריית הדוקטור (ופרס כספי של 500 ש"ח) זכה הפוסטר של שמואל חיון, סטודנט בהנחיית פרופ"ח טל שימא. 

Shmuel

במקום הראשון בקטגוריית המגיסטר (ופרס כספי של 1000 ש"ח) זכה הפוסטר של שרון יאסוביץ', סטודנט בהנחיית פרופ"ח טל שימא.  

Sharon

במקום השני בקטגוריית המגיסטר (ופרס כספי של 500 ש"ח) זכה הפוסטר של פדריקו רויזנר, סטודנט בהנחיית פרופ' יעקב כהן. 

Federico

 בתחרות "בחירת הקהל" שהתבססה על פתקי ההצבעה של הקהל זכה הפוסטר של אלון לידור, דוקטורנט בהנחיית פרופ' דני ויס ופרופ' ערן שר.

Alon.jpeg

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית