Contact Us
The Formula Student Technion 2017 Project

The Formula Student Technion 2017 Project

  • 4 צוותים: o כנף קדמית – מיקו רטנר, מריה פיליפצ'וק o כנף אחורית – נופר גלמידי, יעל חסלבסקי o כנפי צד – גיל רולניק, גיא וייס o אנדרטריי – מקסים פריידין, תומר הדר o ראש קבוצה – עומר כהן
  • N/A
The Formula Student Technion 2017 Project

רקע כללי
ליגת Student Formula העולמית נוסדה בשנת 1975 ע"י איחוד מהנדסי הרכב העולמי – SAE
(society of automotive engineers).
פרויקט הפורמולה הושק בטכניון לראשונה בשנת 2013 תחת הפקולטה להנדסת מכונות והשתלב במסגרת פרויקט הגמר של הסטודנטים. במהלך השנים נוצר צוות ייעודי לתחום אווירודינמיקת הרכב אשר הורכב מהסטודנטים מהפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל, עם הזמן גם עבורם בתור פרויקט גמר. בפרויקט משתתפים גם סטודנטים מהפקולטות לתעשייה וניהול, אדריכלות, הנדסת חשמל, מדעי המחשב.
הפרויקט מתפרש על פני שנת לימודים אוניברסיטאית מלאה: בסמסטר חורף עוסק הצוות בלמידה ותכנון הרכב.
בסמסטר אביב בייצור, בהרכבה ובביצוע ניסויים. במסטר קיץ מתקיימת הפעילות שבה הקבוצה טסה להתחרות באירופה מול קבוצות דומות ממדינות שונות בעולם.

מטרות הפרויקט
• מטרת פרויקט גמר לסיום התואר היא לתת פתרון הנדסי שיעמוד במפרט דרישות קבוע מראש ובמעטפת בצועים נתונה תוך עמידה במסגרת זמנים קשיחה ותקציב מוגבל.
o הפרויקט יתבסס על עבודת צוות בין קבוצת סטודנטים המשלבים ידע מתחומים שונים.
o הפרויקט יכלול תכן ראשוני (עד להקפאת התכנון) ותכן מפורט של המערכת (או חלק ממנה).
o על הפרויקט הגמור לכלול מפרט, הצגת הפתרון, הצגת הביצועים, ביצוע ניסויים, יצור מודלים
והפקת דו"ח פעילות מפורט.
• מטרת פרויקט הפורמולה היא לבנות רכב מרוץ שיעמוד בהנחיות קטגורית Student Formula וישתתף בתחרויות בסבב העולמי.

התחרות על קצה המזלג
תחרות בסבב האירופי עורכת כשבוע מתוך חודשי הקיץ (יולי אוגוסט) וממוקמת באתר ייעודי המותאם לכך. ניקוד מצטבר משוקלל מהצלחת הצוות במקצים השונים בתחרות (סטטיים ודינמיים):
במקצים הסטטיים הפרויקט מציג את התכן, התכניות העסקיות ותהליכי הייצור של הרכב לפי הפירוט הבא:
• COST – דו"ח עלויות ייצור ויעילות תעשייתית. (100 נק')
• DESIGN – הצגה של חדשנות טכנולוגית ופיתוח הנדסי מול בכירי תעשיית הרכב העולמית. (150 נק')
• BUSINESS – מצגת שיווק המדמה הליך גיוס משקיעים. (75 נק')
המקצים הדינמיים מהווים 3/2 מהניקוד הכללי בתחרות לפי הפירוט הבא:
• ACCELERATION – מקצה תאוצה בקו ישר למרחק של 75 מטר. (100 נק')
• PAD-SKID – נסיעה במעגלים ע"מ לבחון את התנהגות הרכב ועמידות לכוחות צד. (75 נק')
• AUTOCROSS – מקצה תמרונים, תחרות במסלול צר ומפותל התחום ע"י קונוסים. (150 נק')
• ENDURANCE – מקצה הסיבולת, בו נוסעים 22 ק"מ ומחליפים נהג באמצע, במקצה זה נמדדת גם צריכת הדלק של הרכב לאורך המרוץ. (400 נק')

ראו דו"ח מסכם כאן.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית