Contact Us
לימודים לתואר מגיסטר להנדסה (ME)

לימודים לתואר מגיסטר להנדסה (ME)

הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל מציעה תואר שני בהנדסה (ME) כתואר שמטרתו להעמיק את הידע בתחום נבחר והוא אינו כולל מחקר.

תואר במסלול 'ללא תזה' מספק תכנית לימודים עשירה הבנויה ממגוון קורסים מדיסציפלינות שונות הנוגעות בהנדסת תעופה וחלל. תואר זה נותן יתרון מובהק לבוגרים המחפשים להשתלב בקריירה משמעותית בתעשיית האווירו-חלל ובתחומים משיקים.

שני מסלולים לתואר

מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל

המסלול מיועד למועמדים שלמדו הנדסת אוירונוטיקה וחלל בתואר ראשון. מועמדים בעלי תואר מדעי/הנדסי אחר עדיין יכולים לבחור באפשרות זו על ידי השלמת קורסים נוספים (פרטים למטה במידע על רישום).

מגיסטר להנדסה

 

התואר מיועד למועמדים בעלי תואר מדעי/הנדסי שאיננו תואר ראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל.

מידע כללי
תנאי הרישום
+

כל המועמדים לתואר שני חייבים להיות בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת. סטודנטים בעלי תואר מתכנית תלת שנתית יידרשו לקחת עד 20.5 נ"ז נוספים של מקצועות, שייקבעו על ידי הוועדה ללימודי תואר שני בהנדסת אוירונוטיקה וחלל.

מועמדים המגישים מועמדות לתואר MSc AE ללא תואר ראשון בהנדסת תעופה וחלל עשויים להידרש גם להשלים מקצועות בהיקף של כ 20 נקודות נוספות. רשימת המקצועות תקבע על ידי הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה.

על כל המועמדים המעוניינים למלא ולהגיש את טופס הבקשה לטכניון.

לפקולטה שלנו יש את תנאי הקבלה הנוספים הבאים:

  • ממוצע ציון מינימלי של 80 (מבוסס רק על קורסים מקצועיים).

סטודנטים בינלאומיים

בחינת GRE היא אפשרית, אך מומלצת, עבור מועמדים בינלאומיים. על מועמדים המעוניינים ליצור קשר עם משרד תארים מתקדמים בתעופה וחלל (ae.g.ad@technion.ac.il) לפרטים נוספים.

 

החלטה בעניין קבלה ללימודים נקבעת על ידי בית הספר לתארים מתקדמים בטכניון והוועדה לתארים מתקדמים באוירונוטיקה וחלל.

הדרישות להשלמת התואר
+

השלמת תואר במסלול ללא תזה כוללת גם צבירת מקצועות וגם ביצוע פרויקט. ניתן למצוא את פרטי התכנית כאן

סטודנטים מתקבלים שנדרשים ללמוד קורסים נוספים כפי שנקבע על ידי הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה יכולים למצוא רשימה של מקצועות ההשלמה כאן.

הדרישות להשלמת התואר (לפי תכנית הלימודים):

  • צבירת 36 נקודות במקצועות
  • הגשת פרויקט בהיקף של 6 נקודות

משך התואר

הסטודנטים אמורים להשלים את התואר ME תוך 8 סמסטרים.

המעבר מ'ללא תזה' ל'עם תזה'
+

סטודנטים יוצאי דופן במסלול ME יכולים להגיש בקשה לעבור לתוכנית MSc אם הם עומדים בדרישות הבאות:

  • הסטודנט צבר מינימום 12 נ"ז בציון ממוצע של 85 לפחות.
  • מצא מנחה שמוכן להנחותו והגיש הצעת מחקר.

הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה יכולה לדרוש מסטודנטים שאינם בוגרי הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל להשלים קורסי קדם.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית