קורס מהנדסי הנעה מתקדם לאנשי חיל האוויר

מהנדסי חיל האוויר מענף הנעה לקחו חלק בקורס מקוצר במעבדה לטורבו מכונות ומעבר חום בראשותו של פרופ"ח בני צ'וקורל.

מטרת הקורס הינה שיפור הידע התיאורטי והמעשי של המהנדסים בהנעה סילונית, כולל התנסות מעשית במתקני הניסוי המגוונים, תוך שימוש בשיטות מדידה מתקדמות, שיטות לניתוח נתונים, כלים הנדסיים ותוכנות רלוונטיות. הקורס עתיד להתקיים במתכונת שנתית ויכלול נושאים נבחרים מתוך מגוון רחב של תחומים שונים הרלוונטיים לענף הנעה של חיל האוויר, תוך מענה על צרכי הענף.

לאחר השלמת הקורס, המשתלמים אמורים להיות מסוגלים לבצע אנליזות של גופים מסתובבים, הבנת עקרונות איזון וחוסר איזון, ניתוח ביצועי מנוע סילון עפ"י נתונים נמדדים ובניית קו עבודה במפת מדחס, מציאת תחומי עבודה של מערכות סובבות ומציאת תדרים טבעיים של רכיבים במנוע סילון.


קורס מהנדסי הנעה מתקדם לאנשי חיל האוויר