סוניה טיומקין, בוגרת הפקולטה וסטודנטית לדוקטורט בפקולטה, זכתה במלגה היוקרתית מקרן זונטה הבינלאומית, ע"ש אמליה ארהרט

סוניה טיומקין, בוגרת הפקולטה וסטודנטית לתואר דוקטורט בפקולטה, זכתה במלגה היוקרתית מקרן זונטה הבינלאומית, ע"ש אמליה ארהרט לשנה האקדמית 2014-2015. המלגה ע"ש אמליה ארהרט  נועדה לתמוך בנשים מוכשרות בלימודי תארים גבוהים בתחומי המדעים וההנדסה האוירונוטיים.  כספי המלגה מאפשרים לסטודנטיות מקבלות המלגה להשקיע בציוד  כגון מחשבים, ספרים וחומרים מיוחדים ולהשתתף בתוכניות הכשרה מיוחדות ברחבי העולם. מקבלות המלגה בעבר נעשו לאסטרונאוטיות, מהנדסות אוירונוטיקה וחלל, פרופסוריות לאסטרונומיה, נשות עסקים ובעלות חברות, ועוד.


Ms. Sonya Tiomkin, a Ph.D. student at the faculty, won the ZONTA International Amelia Earhart Fellowship