מעבדה להוראת בקרה

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

היום נחתם הסכם תקדימי בין הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל והפקולטה להנדסת מכונות על איחוד מעבדותיהן להוראת מקצועות הבקרה לסטודנטים בלימודי הסמכה ובלימודים לתארים מתקדמים. מעבדת ההוראה המאוחדת ממוקמת במתחם מעבדת פילדלפיה לבקרת תעופה, בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל.

ההסכם נחתם ע"י דיקני שתי הפקולטות במהלך טכס חגיגי שנערך במעבדה המאוחדת החדשה.

PA309006              


Controls Education Laboratory