יצחק קדושין

מרצה נספח

(04) 824-5333

kadushin@gmail.com

אוירונוטיקה, 122