אולג קאן

(04) 829-2457

olegkan@technion.ac.il

מע' אוירודינמיקה