רון מייזנר

(04) 829-3872

ronmi@technion.ac.il

מעבדה לטורבו-מכונות ומעבר חום