בנבניסטה (בני) נתן

בנבניסטה (בני) נתן

פרופסור

(04) 829-2395 

aerben@technion.ac.il

אוירונוטיקה, 206

נולד ב-1954 ביוון. B.Sc., 1977, M.Sc., 1982, D.Sc., 1987, כל התארים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון.
1989-1991 עמית מחקר בכיר ב-Naval Postgraduate School.
2003-2004 פרופסור אורח ב-National Technical University of Athens, Greece.
2013-2014 וגם 2016 פרופסור אורח ב-Politecnico di Milano, Italy.
דיקן הסטודנטים בטכניון מ-1.1.2017.
בטכניון מ-1991.

הנעה ושריפה כולל: הודפים במצב ג'ל, מנועים רקטיים מוצקים, נוזליים (ג'ל) והיברידיים, מנועי מגח סילון, בעירה במשטר על-קולי, הצתה היפרגולית, בעירת בורון ובעירת מתכות בכלל, בליסטיקה פנימית במנועים רקטיים ומנועי מגח.

משרות

 • Natan, B. and Gany, A., “Ignition and Combustion of Boron Particles in the Flowfield of a Solid Fuel Ramjet,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 7, No. 1, pp. 37-43, Jan.-Feb. 1991.
 • Natan, B. and Gany, A., “Combustion Characteristics of a Boron Fueled Ramjet with Aft-Burner,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 9, No. 5, pp. 694-701, Sept.-Oct. 1993.
 • Natan, B. and Netzer, D.W., “Boron-Carbide Combustion in Solid Fuel Ramjets using Bypass Air. Part I: Experimental Investigation,” Propellants Explosives and Pyrotechnics, Vol. 21, No. 6, pp. 289-294, Nov.-Dec. 1996.
 • Ben-Yakar, A., Natan, B. and Gany, A., “Investigation of a Solid Fuel Scramjet Combustor,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 14, No. 4, pp. 447-455, July-Aug. 1998.
 • Cohen-Zur, A. and Natan, B., “Experimental Investigation of a Supersonic Combustion Solid Fuel Ramjet,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 14, No. 6, pp. 880-889, Nov.-Dec. 1998.
 • Halupovich, Y., Natan, B., and Rom, J., “Numerical Solution of Turbulent Supersonic Flow over a Backward Facing Step,” Fluid Dynamics Research, Vol. 24, No. 5, pp. 251-273, 1999.
 • Nachmoni, G. and Natan, B., “Combustion Characteristics of Gel Fuels,” Combustion Science and Technology, Vol. 156, pp. 139-157, July 2000.
 • Natan, B. and Rahimi, S., “The Status of Gel Propellants in Year 2000,” International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, Vol. 5, No. 1-6, pp. 172-194, 2002 (Review Paper).
 • Solomon, Y. and Natan, B., “Experimental Investigation of the Combustion of Organic-Gellant-Based Gel Fuel Droplets,” Combustion Science and Technology, Vol. 178, No. 6, pp. 1185-1199, June 2006.
 • Chernov, V. and Natan, B., “The Effect of Periodic Disturbances on Non-Newtonian Fluid Sprays,” Journal of Atomization and Sprays, Vol. 18, No. 8, pp. 723-738, June 2008.
 • Solomon, Y., Natan, B. and Cohen, Y., “Combustion of Gel Fuels based on Organic Gellants,” Combustion and Flame, Vol. 156, No. 1, pp. 261-268, 2009.
 • Kunin, A., Greenberg, J.B. and Natan, B., “Sensitivity of Pulsating Organic Gel Polydisperse-Spray Diffusion Flames to Evaporation Frequency Droplet-Size Dependency,” Journal of Atomization and Sprays, Vol. 19, No. 6, pp. 583-595, 2009.
 • Kunin, A., Natan, B. and Greenberg, J.B., “Theoretical Model of the Transient Combustion of Organic-Gellant-Based Gel Fuel Droplets,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 26, No. 4, pp. 765-771, July-Aug. 2010.
 • Natan, B., Perteghella, V. and Solomon, Y., “Hypergolic Ignition by Fuel Gelation and Suspension of Reactive or Catalyst Particles,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 27, No. 5, pp. 1145-1149, Sep.-Oct. 2011.
 • Haddad, A., Natan, B. and Arieli, R., “The Performance of a Boron Loaded Gel Fuel Ramjet,” in Progress in Propulsion Physics, Vol. 2, L. Deluca, C. Bonnal, O. Haidn and S. Frolov, editors, EUCASS Advances in Aerospace Sciences Book Series, Torus Press, pp. 549-568, 2011.
 • Bar-or, D. and Natan, B., “The Effect of Ambient Conditions on the Burning Rate of Gel Fuel Droplets,” Propellants Explosives and Pyrotechnics, Vol. 38, No. 2, pp.199-203, April 2013.
 • Hassid, S. and Natan, B., “Thermal Diffusion Controlled Ignition of Hypergolic Gel Propellants,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 29, No. 6, pp. 1337-1342, Nov.-Dec. 2013.
 • Kim, S. and Natan, B., “Inlet Geometry and Equivalence Ratio Effects on Combustion in a Ducted Rocket,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 31, No. 2, pp. 619-631, March-April 2015.
 • Balas, S. and Natan, B., “Boron Oxide Condensation in a Hydrocarbon-Boron Gel Fuel Ramjet,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 32, No. 4, pp. 967-974, July-Aug. 2016.
 • Solomon, Y., Grinstein, D. and Natan, B., “Active Boron Dispersion and Ignition in Gel Droplets,” International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, Vol. 15, No. 3, pp. 197-213, Sep. 2016.
 • Connell Jr. T. L., Risha, G. A. Yetter, R. A. and Natan, B., “Ignition of Hydrogen Peroxide with Gel Hydrocarbon Fuels,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 34, No. 1, pp 170-181, Jan. 2018.
 • Connell Jr. T. L., Risha, G. A. Yetter, R. A. and Natan, B., “Hypergolic Ignition of Hydrogen Peroxide/Gel Fuel Impinging Jets,” Journal of Propulsion and Power, Vol. 34, No. 1, pp 182-188, Jan. 2018.
 • Bagalkote, V., Grinstein, D. and Natan, B. “Energetic Nanocomposites as Burn rate Catalyst for Composite Solid Propellants,” Propellants Explosives and Pyrotechnics, Vol. 43. No. 2, February 2018 pp. 136-143.
 • Castaneda, D.A. and Natan, B., “Experimental Investigation of the Hydrogen Peroxide – Solid Hydrocarbon Hypergolic Ignition,” Acta Astronautica, May 2018 (accessed doi). https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.05.058.
 • Solomon, Y., Grinstein, D. and Natan, B., “Dispersion of Boron Particles from a Burning Gel Droplet,” Journal of Propulsion and Power, August 2018 (accessed doi). http://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.B36872