עמנואל אור

מרצה נספח

(050) 403-9151

manuore2@gmail.com