אוקסנה סטלנוב

אוקסנה סטלנוב

מרצה בכיר

(04) 829-3191

oksana.s@technion.ac.il

ליידי דייויס, 758

דף אישי

תואר ראשון בשנת 2005, תואר שני בשנת 2006 ותואר שלישי בשנת 2013 בהנדסה מכנית מאוניברסיטת תל-אביב, ישראל. בשנים 2013-2015 עמית מחקר במרכז טכנולוגי של אירבס באוניברסיטת סאוטהמפטון, אנגליה.

 • אווירואקוסטיקה
 • אווירודינמיקה בלתי תמידית
 • בקרת זרימה  ורעש

משרות מוצעות

 1. Tao, F., Joseph, P., Zhang, X., Stalnov, O., Siercke, M., Scheel, H., Investigation of the sound generation mechanisms for in-duct orifice plates, The Journal of Acoustical Society of America, 142(2), 561-572, 2017
 2. Spagnolo, S. Zhang, X., Hu, Z., Stalnov, O., Angland, D., Unsteady aerodynamics of single and tandem wheels, Journal of Fluids and Structures, 69, 121-136, 2017.
 3. Stalnov, O., Chaitanya, P., Joseph, P. F. Towards a non-empirical trailing edge noise prediction model, Journal of Sound and Vibrations, 372, 50-68, 2016.
 4. Stalnov, O., Ben-Gida, H., Kirchhefer, A.J. Guglielmo, C.G., Kopp, G.A., Liberzon, A., Gurka, R. On the estimation of time dependent lift of a European starling (Sturnus vulgaris) during flapping flight. PLoS ONE 10(9): e0134582, 2015.
 5. Wolf, A., Lutz, Th., Würz, W., Krämer, E., Stalnov, O., Seifert, A. Trailing edge noise reduction of wind turbine blades by active flow control, Wind Energy, 18( 5), 909-923, 2015.
 6. Huang, X., Zhong, A., Stalnov, O. Analysis of scattering from an acoustic cloak in a moving fluid. Journal of the Acoustical Society of America, 135(5): 2571-2580, 2014.
 7. Stalnov, O., Fono, I., Seifert, A. Closed-loop bluff-body wake stabilization via fluidic excitation. Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 25 (1-4): 209-219, 2011.
 8. Seifert, A., David, S., Fono, I., Stalnov, O., Dayan, I. Roll control via active flow control: from concept to flight. Journal of Aircraft, 47 (3): 864-874, 2010.
 9. Stalnov, O., Kribus, A., Seifert, A. Evaluation of active flow control applied to wind turbine blade section. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2(6), 2010.
 10. Stalnov, O., Palei, V., Fono, I., Cohen, K., and Seifert, A. Experimental estimation of a D-shaped cylinder wake using body-mounted sensors. Experiments in Fluids, 42 (4): 531-542, 2007.