יוסף שטריקר

יוסף שטריקר

חבר סגל בגמלאות

(04) 829-2704 

aer3601@tx.technion.ac.il

אוירונוטיקה, 213