יורם טמבור

יורם טמבור

פרופסור אמריטוס

(04) 829-3192 

ytambour@gmail.com

אוירונוטיקה, 107