תפריט צד

תכנית הלימודים

  • תכנית הלימודים תשע"ט זמינה כאן
  • תכנית הלימודים תשע"ח זמינה כאן
  • תכנית הלימודים תשע"ז זמינה כאן
  • תכנית הלימודים תשע"ו זמינה כאן
  • תכנית הלימודים תשע"ה זמינה כאן
  • תכניות לימודים משנים קודמות – כאן

שימו לב:
במסגרת מקצועות הבחירה הפקולטיים ניתן לבחור מקצועות מפקולטות אחרות בהיקף של עד 6 נקודות, מתוך רשימת המקצועות המופיעה כאן.

Technion – Israel Institute of Technology