תפריט צד

תכנית הלימודים

שימו לב:
במסגרת מקצועות הבחירה הפקולטיים ניתן לבחור מקצועות מפקולטות אחרות בהיקף של עד 6 נקודות, מתוך רשימת המקצועות המופיעה כאן.

Technion – Israel Institute of Technology