תפריט צד

תכנית הלימודים

שימו לב:
במסגרת מקצועות הבחירה הפקולטיים ניתן לבחור מקצועות מפקולטות אחרות בהיקף של עד 6 או 9* נקודות, מתוך רשימת המקצועות המופיעה כאן.

* מתחילי תשפ"ב זכאים ללמוד 9 נקודות מפקולטות אחרות. מחזורים קודמים עד 6 נקודות.

 

 

Technion – Israel Institute of Technology