יום מחקר

2יוני2021
12:30
14:30
דשא הפקולטה

אתם מוזמנים להצגת פעילות מחקרי המשתלמים לתארים גבוהים בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

• הצגת פוסטרים של משתלמים בפקולטה
• מידע למתעניינים בתארים מתקדמים
• פיצה ובירה 🍺🍕 בדשא הפקולטה


Event image

יום מחקר