שגיב יערי

שגיב יערי

sagiv.yaari@gmail.com

Winter-2013/2014

פיתוח אסטרטגיית תעבורה (שחייה) במספרי ריינולדס נמוכים בעזרת אלגוריתמים גנטיים

Sagiv Yaari