Contact Us
יום המחקר השנתי של המשתלמים לתארים גבוהים 2019

יום המחקר השנתי של המשתלמים לתארים גבוהים 2019

Wednesday 27/03/2019
  • אולם הכניסה לפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

גם השנה יתקיים בפקולטה "יום מחקר" שבו יוצג המחקר הפקולטי לקהל רחב המורכב מחברי סגל, אורחים מהתעשייה, משתלמים לתארים גבוהים, סטודנטים לתואר ראשון ואורחים מפקולטות אחרות. ביום המחקר יציגו המשתלמים לתארים גבוהים (מגיסטר ודוקטור) את מחקריהם על גבי פוסטרים.

כדי לאפשר לקהל להתמקד כל אחד בנושאים המעניינים אותו יתקיים בתחילת האירוע בכתת הספרייה מושב הצגת הפוסטרים שבו כל משתלם יציג בקצרה (עד 3 דקות) את נושא מחקרו. לאחר מכן, יוצגו הפוסטרים ברחבת "הפטרייה", בקומה הראשונה והשנייה בפקולטה. המשתלמים המציגים יעמדו ליד הפוסטרים ויציגו למתעניינים את מחקריהם.

בתום יום המחקר יוענקו פרסים: פרסי השופטים (שייבחרו על ידי חבר שופטים מבין חברי הסגל) ופרס בחירת הקהל (שייבחר על ידי הצבעה חשאית של הקהל).

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית