Contact Us
Annual Graduate Studies Research Day 2019

Annual Graduate Studies Research Day 2019

27.03.2019

יום המחקר הפקולטי השנתי התקיים ב-27 במרץ 2019 ברחבת הפטרייה בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל.
המחקר הפקולטי הוצג לקהל רחב המורכב מחברי סגל, נציגים מן התעשייה, משתלמים, מועמדים ללימודים לתארים מתקדמים, סטודנטים לתואר ראשון ואורחים מפקולטות אחרות.
במסגרת יום המחקר, משתלמים לתארים שני ושלישי הציגו את מחקריהם. ההצגות היו בפורמט של פוסטרים.

יום המחקר השנתי 2019 בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל
כפי שהיה בשנים קודמות, ועדת שופטים בחרה בפוסטרים המצטיינים של סטודנטים לתואר מגיסטר ושל סטודנטים לתואר דוקטור. כמו כן, הקהל הצביע ובחר בפוסטר הפופולרי ביותר. למחרת פורסמו שמות הזוכים בפוסטרים המצטיינים מכל אחת מהקטגוריות:

  • במקום הראשון בקטגוריית המגיסטר (ופרס כספי של 1000 ש"ח) זכה הפוסטר של נדב מאייט בהנחיית פרופ' פיני גורפיל.
  • במקום השני בקטגוריית המגיסטר (ופרס כספי של 500 ש"ח) זכה הפוסטר של הרצל קדוש בהנחיית פרופ' בני נתן.
  • במקום הראשון בקטגוריית הדוקטור (ופרס כספי של 1000 ש"ח) זכה הפוסטר של ג'ה בהרגב בהנחיית פרופ' טל שימא.
  • במקום השני בקטגוריית הדוקטור (ופרס כספי של 500 ש"ח) זכה הפוסטר של ארסני ליבשיץ בהנחיית פרופ' משה אידן.
  • ואחרון חביב: בתחרות "בחירת הקהל", שהתבססה על פתקי ההצבעה של הקהל, זכה הפוסטר של יאיר לנגה בהנחיית פרופ"מ בני צ'וקורל.
למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית