Contact Us
The Faculty Joined the FAA Center of Excellence ASSURE

The Faculty Joined the FAA Center of Excellence ASSURE

16.01.2017

החל משנת 2017, הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון שותפה בתכנית ASSURE.

ASSURE Program Logo

ASSURE הינו קונסורציום של מוסדות מחקר בארה"ב שהוקם במתכונת של מרכז מצוינות (COE) לביצוע מחקר בנושא כטב"ם עבור מינהל התעופה הפדרלי האמריקאי (FAA) בהובלת Mississippi State University.

מטרת המחקרים המבוצעים במסגרת תכנית זו הינה לספק ל- FAA מחקר לצורך שילוב הכטב"ם במערכת המרחב האווירית בבטחה וביעילות (עם שינויים מזעריים במערכת).
במרכז מצוינות זה שותפים 23  מוסדות מחקר ולמעלה מ 100-תעשיות בארה"ב.
המחקר בפקולטה ימומן ע"י משרד התחבורה ויבוצע בתיאום מלא עם רשות התעופה האזרחית בארץ (רת"א).

ב-16.1.17 התקיים בפקולטה מפגש ההתנעה לתכנית המחקר שתיערך בישראל, בהשתתפות ראש רת"א, מר יואל פלדשו, המדען הראשי במשרד התחבורה, ד"ר שי סופר, דיקן הפקולטה, פרופ' יעקב כהן, בכירים נוספים ברת"א וחברי הסגל בפקולטה.

לעיון באתר תכנית ASSURE, לחצו כאן.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית