Contact Us

תנחום וולר

פרופסור אמריטוס

נתונים ביוגרפיים

תאריך ומקום לידה              –           1940, חיפה
B.Sc.  בהנדסה אוירונוטית –          1964, טכניון
M.Sc. בהנדסה אוירונוטית –         1967, טכניון
D.Sc. בהנדסה אוירונוטית  –         1971, טכניון
עמית מחקר, מעבדות המחקר NASA Langley – 1972-74
עמית מחקר בכיר, מעבדות המחקר 1980-1 ו-1986-7 – NASA Langley
דיקן הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, טכניון 2003 – 1999

תחומי מחקר עיקריים

אנליזת חוזק של מבנים; דינמיקה של מבנים; יציבות סטטית ודינמית של מבנים מרוכבים ומתכתיים; תכן ואנליזה של מבנים מרוכבים; יציבות ותגובה סטטית ודינמית של מבני כלי שייט; שיטות אל-הרס בניסויי מבנים; אנליזה של מבני חלל גמישים גדולים – סטטית ודינמית; טכנולוגיה של מערכות מבנים "נבונים"; שימושים בלוגיקה עמומה (fuzzy) לבקרת תגובת מבנים ומשטר זרימה על גופים של כלי טיס.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית