Contact Us
כלי טיס לתובלה עירונית

כלי טיס לתובלה עירונית

  • תמיר שפריר, אביב בר נתן, מיכאל פליאט, שחר אשכנזי, גיא סאסי, עמית ברזילי, יותם חת
  • ד"ר יצחק קדושין
כלי טיס לתובלה עירונית

בשנים האחרונות ניכרת גדילה מסיבית של ערי מטרופולין בכל העולם. בעקבות כך קיימת עלייה בתנועה ובעומסים בכבישים ועולה צורך לכלי תחבורה אווירי. מטוס אורבני אשר ממריא אנכית כבר איננו בגדר חלו ם. כיום כלים רבים בתצורות שונות אשר ממריאים אנכית נמצאים בתהליכי פיתוח בשלבים שונים. על פי החזון, בעתיד הקרוב רכבים שקטים ולא מזהמים שכאלה יהיו נפוצים בערים הגדולות וישמשו להעברת נוסעים ומטען בזמינות גבוהה ובמהירות, ויהוו פתרון לבעיית הניידות בתוך העיר ומחוצה לה.

במסגרת פרויקט הגמר בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה בטכניון בוצע תכן ראשוני עבור שתי תצורות של כלים

אורבניים אשר ממריאים אנכית ומונעים חשמלית.

1. תצורת שפירית – ????????? , בשיתוף פעולה עם הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. כלי זה מסוגל

לשאת טייס ונוסע נוסף ומשמש כמונית אווירית בשטח עירוני. כלי הטיס כולל רכב קטן הניתן להפרדה

לצורך הסעת הנוסע, ומנוהג על ידי הטייס. לאחר מכן הרכב ניתן לחיבור מחדש אל כלי הטיס.

2. תצורת ה- ?????? בשיתוף פעולה עם הפקולטה לארכיטקטורה – כלי אשר מסוגל להכיל טייס, פצוע ושני

מטפלים רפואיים מוסמכים )פרמדיקים(, שתפקידו לפנות פצוע משטח אורבני או מאזור צפוף.

חלקו הראשון של הדוח מציג את ביצוע התכן הראשוני עבור התצורות. תהליך זה כלל שיקולים לבחירת התצורה,
חישובי משקל, תכן אווירודינמי ראשוני ותכן מערכת ההנעה, על בסיס ספרות מקצועית. התכן נעשה בהתאם
לדרישות פרופיל המשימה, אשר כולל המראה אנכית, האצה למהירות שיוט, טיסה אל היעד למרחק של 150[??] )כולל תמרונים( ונחיתה אנכית ביעד.

במהלך השנה הוסב הפרויקט לתצורה חדשה – ?????? , עבורה בוצע תהליך תכן נוסף של גוף המטוס וחלל תא הטייס ותא הנוסעים, כך שיתאים לדרישות החדשות כפי שהוזכר לעיל. במסגרת עבודה זו התקיים שיתוף פעולה הדוק עם מעצב תעשייתי תוך מתן דגש לפן העיצובי של כלי הטיס. עבודת התכן והעיצוב בוצעה בתוכנת
??????????

בוצעו אנליזות לקביעת פרופיל העילוי בעזרת קירוב ??ℎ????? למציאת התפלגות העילוי לאורך הכנף והבנת
העומסים הפועלים עליה. כמו כן, נבנתה מעטפת טיסה וחושבו נגזרות היציבות והבקרה לצורך תכן בקרים ובניית
סימולציית 6??? . במקביל, נבנתה סימולציית הנעה לצורך ניתוח שלבי ההמראה והנחיתה, כאשר לא פועלים
הכוחות האווירודינמיים התורמים עילוי. הסימולציות נבנו בעזרת תוכנות ?????? ו- ???????? , תוך ניתוח
המערכת הדינמית, חישוב התמסורות השונות ותכן בקרי ??? .
בדוח מוצגות תוצאות הסימולציה של שלבי הטיסה השונים ומוכיחות היתכנות הן של בניית והטסת הכלי ו הן עמידה בדרישות פרופיל המשימה.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית